Actueel

Weetje van de week: Zomertijd, daar kun je de klok op gelijkzetten

26 maart 2015

Aankomend weekend gaat de klok weer één uur voorruit. Dat het invoeren van de zomertijd geen windeieren legt, werd al duidelijk in de Eerste Wereldoorlog. In 1916 voerden de Duitsers de zomertijd in om kolen te besparen. Nederland volgde, maar schafte het aan het einde van de Tweede Wereldoorlog af. Toch herintroduceerde het Nederlands parlement de zomer- en wintertijd in 1977 vanwege de oliecrisis. De SGP stemde destijds tegen omdat ze dachten dat het schadelijk zou zijn voor de boeren. 

De Verenigde Staten besloten in 2007 om de zomertijd drie weken eerder in te voeren in het kader van de klimaatveranderingen. Met deze maatregel zouden zij 11 miljoen ton CO2 besparen tot 2020. Een energiebesparende maatregel die relatief eenvoudig doch effectief is.

In 2010 dringt de PVV delegatie in het Europees Parlement aan op een onderzoek naar het afschaffen van de wintertijd in Europa. De zomertijd blijkt namelijk van positieve invloed te zijn op de gezondheid van mensen. Nader onderzoek zal dit nog moeten bevestigen.

Het SWOV geeft in 2013 aan dat het ingaan van de wintertijd samengaat met een hoger aantal verkeersslachtoffers en –ongevallen. Dit effect lijkt verklaard te worden doordat het (avondspits)verkeer zich meer in het schemer en donker afwikkelt.

Toch lijkt de zomertijd niet door iedereen gesteund te worden. Dimitri Medvedev schafte in 2011 de wintertijd af, maar in 2014 besloot het Russische parlement de maatregel terug te draaien. Veel Russen zouden zich ergeren aan het feit dat het ’s ochtends te lang donker blijft in de winter.   

De zomertijd lijkt positieve en negatieve effecten te sorteren. Het kan een energiebesparende maatregel zijn in de strijd tegen de klimaatverandering, maar het gaat misschien ook wat meer energie kosten om ’s ochtends je bed uit te komen in de wintermaanden.