Actueel

Weetje van de week: Woensdag Gehaktdag

17 mei 2016

Woensdag gehaktdag wordt de derde woensdag van mei genoemd. Officieel heet ‘gehaktdag’ de Dag van de Verantwoording. Dit is de dag waarop de Rijksoverheid, de Algemene Rekenkamer en alle ministeries hun jaaroverzichten presenteren aan de Tweede Kamer.

In de jaarverslagen van ministeries staat hoeveel geld is uitgegeven aan welke post. Daarnaast staat erin welke doelen een ministerie bij het opstellen van de begroting 2015 concreet voor ogen had en welke doelen wel of niet zijn bereikt. De minister van Financiën komt persoonlijk het verslag afleveren in de Kamer in een koffertje met daarop het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden en de tekst: “Derde woensdag van mei”, vrijwel gelijk aan het koffertje op Prinsjesdag. Binnen een aantal dagen na gehaktdag, dit jaar op 26 mei, komt de Tweede Kamer plenair bijeen om het Rijksjaarverslag te bespreken in het verantwoordingsdebat. Het is een belangrijk moment in de controlefunctie van de Tweede Kamer.

Een verantwoordingsdag gaat over de begroting van het jaar ervoor. Op 18 mei 2016 wordt de uitvoering van de miljoenennota van 2015 besproken, die op de derde dinsdag van september in 2014 werd gepresenteerd. Tot 2000 vond gehaktdag plaats tegelijkertijd met de begrotingsbehandeling. Omdat Kamerleden meer tijd willen nemen voor verantwoording en het in die periode te druk hebben met de begrotingsbesprekingen, is verantwoordingsdag vervroegd naar mei. Door de Comptabiliteitswet 2016 is gehaktdag in de toekomst overigens niet meer vast op de derde woensdag van mei. De wet zorgt ervoor dat gehaktdag kan worden gepland op een dag die goed uitkomt. Er is wel wettelijk vastgelegd dat dit vóór 1 juni moet zijn.