Actueel

Weetje van de week: Wat is Big Data?

9 mei 2016

“Big Data is het digitale goud” is een metafoor die vaak gebruikt wordt om aan te geven dat het analyseren van grote hoeveelheden data kansen biedt voor commerciële bedrijven. Ook de politiek beseft zich in toenemende mate dat Big Data een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de gezondheidszorg of het bevorderen van de veiligheid.

Op 28 april heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een advies uitgebracht over hoe de Nederlandse overheid Big Data kan inzetten. Maar wat is Big Data eigenlijk?

Kort gezegd is Big Data de collectie van alle digitale gegevens. Veel van deze gegevens worden automatisch gegenereerd wanneer je gebruik maakt van bijvoorbeeld het internet, je mobiele telefoon of een kortingskaart. Zo kun je denken aan de informatie afkomstig uit tweets, video’s, Facebook-berichten, WhatsApp-berichten, zoekresultaten en GPS-locaties. Al deze verschillende ‘losse’ gegevens geven op zichzelf niet direct bruikbare informatie. Maar wanneer al deze bronnen aan elkaar worden gekoppeld ontstaan nieuwe inzichten. Hierdoor krijgen bedrijven bijvoorbeeld inzicht in het koopgedrag van consumenten waardoor zij gericht aanbiedingen kunnen doen. Overheden kunnen overheden Big Data bijvoorbeeld gebruiken bij fraudebestrijding en opsporing.

Tegelijkertijd brengt het gebruik van Big Data ook privacyrisico’s met zich mee: persoonsgegevens worden gecreëerd en gebruikt zonder dat daar toestemming voor is gegeven. De WRR concludeert daarom dat Big Data uitsluitend vruchten kan afwerpen “als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen”. De komende tijd zal de politiek zich over dit advies buigen.