Actueel

Weetje van de week: Vrouwen in de politiek

15 februari 2017

De verkiezingsprogramma´s zijn geschreven, de kandidatenlijsten bekend gemaakt. Eén ding valt op: er staan een stuk meer mannen dan vrouwen op de lijst. Waar is de vrouw in de Nederlandse politiek?

Het eerste vrouwelijke Tweede Kamer-lid was Suze Groeneweg. Zij werd als lid van de socialistische SDAP in 1918 verkozen. Opmerkelijk feit is dat op dat moment vrouwen nog geen actief kiesrecht hadden, dat werd pas een jaar later ingevoerd. De eerste vrouwelijke minister liet even op zich wachten, maar in 1956 was het dan echt zo ver: Marga Klompé werd minister van Maatschappelijk werk. Belangrijk wapenfeit van haar is de Algemene Bijstandswet die ze in 1963 tot stand bracht. Het huidige kabinet zal de geschiedenisboeken in gaan als het kabinet dat in de persoon van Jeannine Hennis Plasschaert de eerste vrouwelijke minister van Defensie heeft voortgebracht.

In de huidige Tweede Kamer is ongeveer één derde vrouw. De fractie van de PvdD bestaat met twee vrouwen in de Kamer voor 100% uit vrouwen. De SGP plaatste uit religieuze overwegingen tot voor kort geen vrouwen op haar kieslijst en heeft dan ook nog nooit een vrouwelijk Kamerlid geleverd. Met het aantal vrouwelijke fractieleiders in de Kamer is het op dit moment niet best gesteld: dat is er maar één.

Hoe staat het met de vrouwen op de kieslijsten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen? Van de 28 partijen op de kieslijst hebben er vier een vrouwelijke lijsttrekker. Dat zijn Marianne Thieme van de PvdD, Tara-Joëlle Fonk van MenS, Sylvana Simons van Artikel 1 en Ancilla van de Leest van de Piratenpartij. Als je kijkt naar de man-vrouw verhouding in de top-20 op de kieslijsten dat hebben alleen D66, PvdA en GroenLinks een 50/50 verdeling. Bij de overige partijen zijn de mannen in de meerderheid. Voor wie extra vrouwen in de Kamer wil de tip om op een willekeurige vrouw op de lijst van je favoriete partij te stemmen. Vorige week publiceerde de Volkskrant een artikel waarin werd berekend wat het had opgeleverd als vier jaar geleden alleen al alle vrouwelijke PvdA-stemmers deze strategie hadden toegepast. Álle 37 vrouwelijke kandidaten hadden dat de voorkeursdrempel gehaald en vrijwel de hele Kamerfractie had dan uit vrouwen bestaan.