Actueel

Weetje van de Week: Vernieuwend door conservatisme

Aanstaande dinsdag wordt de SGP honderd jaar oud. Daarmee is zij de langstzittende politieke partij van Nederland. Hoog tijd om eens in de geschiedenis van de Staatkundig Gereformeerde Partij te duiken!

De SGP werd op 24 april 1918 in Middelburg opgericht uit onenigheid met de toen bestaande protestants-christelijke partijen. De SGP wilde een strikt, volgens Bijbelse normen geregeerd, protestants Nederland. Gerrit Hendrik Kersten, predikant van de Gereformeerde Gemeenten,  wordt gezien als de stuwende kracht bij de oprichting van de partij. De SGP deed in 1918 voor het eerst mee met de Tweede Kamerverkiezingen, maar toen werden onvoldoende stemmen voor een zetel behaald. In 1922 haalde de partij wel een zetel, wat het begin vormt van een onafgebroken Tweede Kamervertegenwoordiging. Daarmee is de SGP de enige politieke partij van voor de Tweede Wereldoorlog in het huidige Nederlandse parlement.

Het is kenmerkend voor de SGP dat de partij geen grote schommelingen kent. Het ledental vertoont bijvoorbeeld een gestaagde stijgende lijn, met elke twee decennia een groei van ongeveer 10.000 leden. Daarnaast blijft het electoraat vrij stabiel, waar de vertegenwoordiging in de Tweede Kamer de laatste jaren schommelt tussen de twee en drie zetels. Ook de jongerenorganisatie behoort al jaren tot een van de grootste van alle politieke partijen.

Toch ontvangt de SGP ook kritiek. Zowel binnen de partij, waar de wat vrijere jongeren zich afzetten tegen de streng gereformeerde leer van de ouderen, als van buitenaf. De SGP heeft bijvoorbeeld uitgesproken standpunten op het gebied van echtscheidingen, abortus en euthanasie. Dit leidt regelmatig tot protest vanuit de maatschappij. Ook de rol van de vrouw was lange tijd een discussiepunt binnen de SGP. Vrouwen kunnen echter sinds 2006 lid worden van de SGP, en door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen vrouwen zich sinds 2013 ook verkiesbaar stellen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd dan ook de eerste vrouwelijke SGP-volksvertegenwoordiger gekozen. 

De SGP heeft zich in de loop van de jaren weldegelijk ontwikkeld en vernieuwd. Toch staat de partij na honderd jaar nog steeds achter hun beginselstandpunten. Al met al vormt de SGP, ondanks het relatief kleine zetelaandeel in de Kamer, een gerespecteerd conservatief geluid in de Tweede Kamer.