Actueel

Weetje van de week: Troonredes over de grens

14 september 2017

Aanstaande dinsdag mogen de hoedjes en oranje sjerpen weer uit de kast: Prinsjesdag 2017 staat voor de deur. De feestelijkheden rond de opening van het parlementaire jaar vormen geen uitzondering. Zo verplaatst ook koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië zich op deze dag  per koets en toont ze de meest prachtige juwelen van het koninklijk huis. Het jaar 2017 vormde echter een uitzondering, aangezien Elisabeth II in het licht van de opeenstapeling van tragische gebeurtenissen in het land de troon besteeg zonder kroon en zonder mantel.

Net als in Nederland en Groot-Brittannië is de jaarlijkse traditie in Spanje een ceremonie van jewelste. Het hoogtepunt van de feestelijkheden is de opening van de Deur van de Leeuwen van het Congres. Deze deur wordt alleen tijdens zeer speciale gelegenheden geopend.

Zoals bekend vormen de Verenigde Staten van Amerika geen monarchie. Maar ook hier wordt elk jaar met veel tromgeroffel en spektakel het parlementaire jaar geopend. Dat gebeurt in januari als de president de State of the Union voorleest aan het Congres.

In China wordt het parlementaire jaar geopend in de Grote Hal van de Mens. De volgende dag sluiten de ca. 300 leden doorgaans alweer het parlementaire jaar. Het congres komt in China namelijk vaak maar één maal per jaar bijeen.

Ook in Zweden kent men een rijke historie met de opening van het parlementaire jaar. Niet geheel verassend aangezien de eerste parlementaire zitting al in 1435 plaatsvond. Net als in Nederland arriveert de koninklijke familie te koets en geeft het hoofd van de Zweedse koninklijke familie een speech.

Maar waarom zou je het eigenlijk houden bij een jaarlijkse ceremonie? In Israël wordt het parlementaire jaar in tweeën gesplitst. De jaarlijkse zitting, ofwel het Knesset jaar, bestaat hierdoor uit zowel een zomer als een winter sessie.

Zo heeft ieder land haar eigen traditie, maar is de opening van het parlementaire jaar vaak een goede reden om al het pracht en praal weer tevoorschijn te halen.