Actueel

Weetje van de week: Nationale Week Zonder Vlees

Deze week vindt voor de tweede keer de Nationale Week Zonder Vlees plaats. Van 11 tot 17 maart kan iedereen die dat wil meedoen met een week geen vlees eten. Daarmee wordt stil gestaan bij het effect dat vlees eten heeft op mens, dier en milieu. Het initiatief is opgezet door Isabel Boerdam, maar ondertussen een breed gedragen fenomeen door verschillende bedrijven binnen de voedselindustrie. Als je als volwassene een week geen vlees eet bespaar je  gemiddeld 770 gram dierenvlees en daarmee 130 liter water. ‘In 2030 eet Nederland méér plantaardig, een dagje zonder vlees wordt dan de nieuwe standaard’ aldus Boerdam. In Nederland eet ongeveer 4 procent vegetarisch, een getal dat nauwelijks groeit. Daarom is het juist belangrijk om te focussen op flexitariërs zegt Boerdam in NRC.

Aanpassing van het dieet
Uit het EAT-Lancet-rapport dat vorige maand werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, bleek dat ons dieet drastisch moet veranderen. Minder suiker, minder vet en zuivel, maar vooral minder vlees. ‘Alleen dan zullen we erin slagen de aarde leefbaar te houden en in 2050 tien miljard wereldbewoners van voldoende gezond en duurzaam voedsel te voorzien.’ schrijft de Volkskrant. Tegelijkertijd klinken ook andere geluiden. In de Telegraaf komt Frédéric Leroy, voedingsprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel aan het woord. Hij vindt dat er opgepast moet worden met vlees stigmatiseren als ‘slecht’. Hij waarschuwt dat wanneer men vlees afwijst zonder kennis van essentiële voedingsstoffen, er risico wordt gelopen door onder andere een tekort aan essentiële nutriënten.

Is een gesprek nog mogelijk?
De discussie tussen de voor- en tegenstanders van het eten van vlees kan soms hoog oplopen. De Volkskrant vraagt zich af of een goed gesprek nog wel mogelijk is omdat het praten over vlees algauw spanningen oplevert. „Het is niet leuk als iemand je het gevoel geeft dat je iets verkeerds doet.” De normalisering van het vegetarisch eten leidt misschien ook wel tot een fellere tegenreactie. Voorbeeld hiervan is de Twitter-campagne #boerenhoudenvandieren. De aanleiding voor deze campagne was het grote aantal inbraken en bedreigingen gericht op boeren. Door middel van de hashtag werd geprobeerd de vee-industrie in een beter daglicht te zetten.

Meatless monday
Binnen de Tweede Kamer is er ook aandacht voor de Nationale Week Zonder Vlees, onder andere door de Partij voor de Dieren (PvdD). Op 20 februari stelde Esther Ouwehand (PvdD) vragen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de Nationale Week zonder Vlees. Haar werd gevraagd of het ministerie van LNV ook dit jaar bereid was een twitterbericht te versturen met de oproep om mee te doen aan de Nationale Week Zonder Vlees. Dit weigerde zij, evenals het verzoek om bij alle overheidscatering standaard geen vlees meer aan te bieden. Minister Schouten gaf aan dat het kabinet van mening is dat dit te veel inbreuk is op de vrijheid van mensen om zelf te kunnen kiezen wat ze willen eten.

Desondanks deelt het kabinet de analyse van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), dat consumptie van dierlijke producten bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en emissies. Maar de Week zonder Vlees is een particulier initiatief waar de overheid geen rol in heeft. Bij catering binnen het Rijk zijn wel steeds meer plantaardige producten verkrijgbaar en een aantal ministeries introduceerde ‘meatless monday’ of ‘duurzame donderdag’. Een aantal cateraars binnen de ministeries ondersteunen de Nationale Week Zonder Vlees door alleen maar vegetarische gerechten aan te bieden of de nadruk te leggen op het vegetarische aanbod.

De aandacht voor de Nationale Week Zonder Vlees lijkt zijn vruchten wel af te werpen. Uit een enquête onder de 32.000 deelnemers van afgelopen jaar bleek dat bijna de helft na een half jaar nog steeds minder vlees at.