Actueel

Weetje van de week: Lobbyen voor een lobbyregister

29 mei 2015

Op 6 mei jl. presenteerde Lea Bouwmeester (PvdA) een voorstel om de Nederlandse lobbypraktijk meer open te maken, onder andere door het opstellen van een transparant lobbyregister. Het huidige lobbyistenregister voor de Tweede Kamer, dat bestaat sinds juli 2012, is onvoldoende.

Dit was echter niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste keer dat een Kamerlid de realisatie van een transparant lobbyregister ter discussie stelde. Zo diende Henk van Gerven (SP) in 2013 een motie in om naar voorbeeld van het Europees Parlement een verplicht en openbaar lobbyregister op te stellen. Deze motie kwam tot stand naar aanleiding van de publicatie ‘Taking Lobbying Public.’ In dit rapport concludeerde de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) dat zes Nederlandse banken onvoldoende transparant waren over hun lobbyactiviteiten.

Beide Kamerleden besteden aandacht aan lobby vanuit het bedrijfsleven maar niet aan de rol van politici in dit proces.