Actueel

Weetje van de week: Koetjes en kalfjes in de Kamer

2 februari 2015 – De laatste wintermaand doet haar intreden, en allengs transformeert het landschap zich tot een oer-Hollands decor met ontspruitende tulpenbollen, groene weilanden en grazende koeien. Maar waar zijn die koeien eigenlijk gebleven?

In Nederland worden melkkoeien in de zomermaanden geweid en ’s winters op stal gehouden. Maar 2006 tot 2011 is het percentage koeien dat niet meer buiten komt gestegen van 17% naar 26%. De verwachting is dat dit percentage uiteindelijk zal oplopen tot 45% in de komende jaren. Steeds meer melkkoeien staan jaarrond op stal dankzij een toegenomen automatisering binnen de melkveehouderij. Koeien zijn niet alleen een belangrijk deel van onze agrarische economie, maar ook een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Reden genoeg dus ook in de Kamer over het aantal koeien in de wei te spreken!

Al in 1997 spreekt CDA Kamerlid  Van Ardenne-van der Hoeven in de Tweede Kamer over  de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. Zij ziet de moderne melkveehouderij niet alleen als economische onderneming, maar een die bijdraagt maatschappelijke waarden zoals natuur en landschap. Hierbij hoort wellicht “een verplichte weidegang”, in het licht van het teruglopende aantal koeien in Nederlandse weiden. In de navolgende jaren lijkt de aandacht voor koeien in de Tweede Kamer niet te zijn weggeëbd.

Hoewel het CDA van oudsher de aanjager van deze discussie is, voeren de Partij voor de Dieren en GroenLinks de laatste jaren de boventoon in Kamerdebatten. In 2011 wordt door de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een introductie van een weidepremie bij de minister opgebracht. Het kabinet geeft echter aan dat een overheidsbijdrage niet doorslaggevend mag zijn en wijst het voorstel af. In 2014 is het GroenLinks die in de Eerste Kamer een motie indient om de weidegang verplicht te stellen. De motie verwierf weinig steun van de vier grootste partijen in de Eerste Kamer en kreeg daarmee nul op het rekest.

Ook dit voorjaar stromen de koeien weer naar buiten, maar hoe langer dat duurt, hoe meer kans op een nieuw koeien-debat in de Kamer. 

 

 

 

 


Dröge & van Drimmelen monitort de ontwikkeling van diverse dossiers in Eerste en Tweede Kamer. Deze informatie is afkomstig uit Haagse Kennis, het complete politieke archief dat dagelijks bijgewerkt wordt.Voor meer informatie over specifieke thema’s of dossiers kunt u contact opnemen met onze adviseurs via info@dr2.nl