Actueel

Weetje van de week: is reces ook echt altijd reces?

12 augustus 2016

Het is rustig in Den Haag op dit moment, de Tweede Kamer is leeg, op het Binnenhof zijn enkel toeristen met selfiesticks te zien en zelfs de treinen richting Den Haag Centraal hebben zitplaatsen tijdens de spits. Dat kan enkel een ding betekenen, het is politiek reces.

Al doet het weer anders vermoeden, de eerste maand van het zomerreces van de Tweede Kamer zit er inmiddels op. Het ziet er naar uit dat het reces, ondanks onlusten in Turkije en de Yuri van Gelder affaire, niet eerder onderbroken wordt.

Wanneer gebeurt dit dan wel en hoe gaat dit in zijn werk? Kamerleden komen terug van reces in het geval van belangrijke gebeurtenissen. Dit gebeurt op de aanvraag van minimaal 30 leden van de Tweede Kamer. Maar dit betekent niet dat ook alle Kamerleden terug komen, vaak zijn het alleen de fractiewoordvoerders op het specifieke onderwerp die terug keren voor een overleg in commissie verband. Dit is de afgelopen jaren geregeld gebeurd, bijvoorbeeld na de ramp met MH17.

De gehele Kamer keert enkel terug, als het merendeel hier toe besluit of op verzoek van de voorzitter van een van de Kamers of regering. Het plenair onderbreken van een reces, dus ook een van de andere recessen, is tot nu toe 33 keer voor gekomen. Dit gebeurde in 2015 en 2011 bijvoorbeeld door problemen in de Eurozone en de daarbij komende staatssteun aan Griekenland en in 1994 door de IRT affaire. In 1991 door de Golfcrisis en in 1933 door muiterij aan boord van Hr.Ms. ‘De Zeven Provincie’. De eerste keer dat de voltallige Tweede Kamer terug kwam was in 1881, toen nog 5 leden een verzoek in konden dienen voor onderbreking van het reces. Zij deden dit verzoek om een aantal wetsvoorstellen toch nog voor de verkiezingen afgehandeld te hebben, onder andere de Drankwet en het voorstel over de aanleg van het Merwede kanaal. In alle jaren van haar bestaan is de Eerste Kamer pas een keer terug gekomen van reces, dit was in 1914 om noodwetgeving goed te keuren in verband met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.