Actueel

Weetje van de week: Hoe krijgt een verkiezingsprogramma eigenlijk vorm?

2 september 2016

De zomer loopt op zijn einde, de politici komen terug van reces en bereiden zich langzaam voor op 15 maart 2017; de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingsstrijd begint dus langzaam los te barsten. Dit was de afgelopen weken te zien door de presentatie van de eerste verkiezingsprogramma’s van 2017. De PVV had aan een A4 voldoende voor het hele programma, waar D66 266 pagina’s benutte. Maar hoe komen deze programma’s tot stand?

Bij de PVV is het niet duidelijk hoe het programma tot stand komt, de partij heeft geen leden en hoeft het programma dus ook niet voor te leggen aan een algemene ledenvergadering. De kans is groot dat alles bij de PVV door fractievoorzitter Geert Wilders op papier is gezet.

D66 nam een andere koers, die partijen als de VVD en PvdA ook volgen; zij hebben een commissie in het leven geroepen die met alle belanghebbende in gesprek is gegaan. Uit deze gesprekken is een visie gekomen die vertaald is in een conceptverkiezingsprogramma en uiteindelijk afgelopen week gepresenteerd is. Vanaf nu hebben de leden de tijd om naar het programma te kijken en zichzelf tijdens het congres later dit jaar hier definitief over uit te spreken.

Aan het eind van dit jaar weten we dus pas precies met welke standpunten alle partijen de verkiezingen in gaan en kunnen de kieswijzers weer ingevuld worden. Dat neemt niet weg dat de conceptprogramma’s al een zeer duidelijke indicatie geven over de koers van een partij. Immers, in het voortraject is al veel met de leden gesproken en drastische wijzigingen zijn dus ook niet te verwachten.

Wij zijn in elk geval benieuwd naar de komende programma’s.