Actueel

Weetje van de Week: Hoe diplomatiek zijn onze ministers van Buitenlandse Zaken?

Deze eeuw zijn er ministers geweest mèt en zonder een duidelijke link met het diplomatieke werkveld. Zo hadden Koenders, Timmermans, Bot en de Hoop Scheffer wel diplomatieke ervaring, maar Verhagen, Rosenthal en Zijlstra juist niet. In dit kader werd ook Jozias van Aartsen bekend als minister op BuZa in het tweede paarse kabinet zonder buitenlandervaring. Uiteindelijk zette hij zijn carrière succesvol door als EU-coördinator voor energie. Daarna koos hij wederom voor de vertrouwde natioale politiek, als Kamerlid en fractievoorzitter van de VVD. 

Een ander opvallend ministerschap voor Buitenlandse Zaken was die van voormalig minister-president van Agt. In zijn laatste en derde termijn als minister-president vervulde hij niet enkel een rol als premier, maar ook die als minister van Buitenlandse Zaken. Hierbij werden minder vraagtekens gezet door zijn reeds opgedane diplomatieke kennis als vertegenwoordiger van de Europese Gemeenschap in Japan.

Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn: wél een diplomatieke achtergrond hebben, maar juist geen ervaring in de politiek. Dit was het geval bij minister Chris van der Klaauw (VVD), minister tussen 1977-1981, die derhalve niet deskundig genoeg werd geacht om het politieke spel op nationaal en internationaal niveau te kunnen spelen. Uiteindelijk zat Van der Klaauw de gehele kabinetsperiode uit als minister. Later deelde hij zijn ervaringen op zowel diplomatiek als politiek gebied in zijn memoires onder de titel een diplomatenleven

Al met al wordt een nieuwe minister vaak streng onder de loep genomen door de media, de politiek en de burger. Uit de recente geschiedenis blijkt dat een diplomatieke achtergrond geen harde eis is om deze ministerpost te vervullen. Vooral de VVD spant hierin de kroon, aangezien alle ministers van Buitenlandse Zaken van VVD-huize in de eenentwintigste eeuw geen achtergrond hadden in het corps diplomatique. Maar ook zonder deze directe link met het diplomatenleven kan een minister hoge ogen gooien. Met nieuwe energie is minister Blok nu aan zet, hij kan zich nu in ieder geval scharen in een lijst van inspirerende ministers van Buitenlandse Zaken die Nederland heeft gekend.