Actueel

Weetje van de week: Historische stemmingen

15 september 2016

Afgelopen week is de discussie over orgaandonatie weer volledig opgelaaid. Dankzij een hoofdelijke stemming en enkele Kamerleden die afweken van de fractievisie werd het D66 voorstel voor automatische donorregistratie met kleinst mogelijke verschil in stemmen aangenomen. Dankzij 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen, wordt deze stemming nu al een historische stemming genoemd.

Frans Wassenberg, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, had door een verkeerde planning zijn trein gemist en was niet aanwezig bij de stemming. Als Wassenberg wel op tijd aanwezig was geweest in de Tweede Kamer, dan was de kans groot dat de wet het niet had gehaald. Hij is namelijk een uitgesproken tegenstander van automatische donorregistratie. Een schrale troost is dat hij niet de enige was die ooit een ‘historische stemming’ heeft gemist. In 1900 viel graaf Francis Schimmelpenninck van zijn paard toen hij op weg was naar de Tweede Kamer om tegen de leerplichtwet te stemmen. Door deze val heeft hij de stemming nooit gehaald en kon de leerplichtwet met 50 tegen 49 stemmen worden aangenomen. Volgens de voorstanders van de wet was het paard een stuk wijzer dan zijn meester.

Toch is de strijd nog niet gestreden. In het Nederlandse systeem is de Tweede Kamer pas de eerste horde. Of de stemming van afgelopen dinsdag inderdaad een groot verschil in donorregistratie te weeg zal brengen is nog maar de vraag. De Eerste Kamer heeft uiteindelijk het laatste woord en daar zijn de stemverhoudingen allerminst duidelijk.