Actueel

Weetje van de week: Het poldermodel

18 augustus

Afgelopen week mochten FNV en VNO-NCW aanschuiven bij de formatiegesprekken. Het Financieel Dagblad meldde echter dat de sociale partners geen gezamenlijke vuist konden maken. Daarom is het hoog tijd om het functioneren van het poldermodel onder de loep te nemen.

Het poldermodel is een Nederlandse term voor het consensusmodel tussen overheid, werkgevers en vakbonden. Het verwijst naar de polders die alleen door samenwerking konden worden drooggelegd. Het staat symbool voor de bereidheid compromissen te sluiten om het land verder te helpen.

Zoals met veel termen is de precieze oorsprong van het poldermodel moeilijk te achterhalen. Sommige commentatoren wijzen naar het Akkoord van Wassenaar in 1982. Het akkoord vormde een afspraak tussen werkgeversvoorzitter Van Veen en vakbondsleider Kok om de looneisen te matigen in ruil voor arbeidstijdverkorting. De gematigde loongroei wordt gezien als belangrijkste oorzaak van herstel en bloei van de economie in de periode 1985-2001. Anderen wijzen verder terug in de geschiedenis, naar de oprichting van voorloper van de SER, de Hoge raad van Arbeid in 1920.

Kijken we nog verder terug dan kan het poldermodel ook herkend worden in de samenwerking tussen boeren, edelen en stedelingen om dijken te bouwen in de Middeleeuwen.