Actueel

Weetje van de Week: Het nieuwe Binnenhof

Afgelopen week informeerde staatssecretaris Knops de Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof. Deze renovatie gaat in de zomer van 2020 van start en duurt zo’n vijfenhalf jaar, tot eind 2025.  De gebouwen van het Binnenhof zijn dringend toe aan renovatie, de geschiedenis van het Binnenhof gaat immers terug tot ver in de Middeleeuwen. Ze begon met de Graaf van Holland, Floris IV, die aan het begin van de dertiende eeuw een groot duin- en bosgebied kocht, hoofdzakelijk voor de jacht. De zoon van Floris IV, graaf Willem II, breidde het jachtslot verder uit. Bij het jachtslot ontstond een dorp dat zou uitgroeien tot de stad ‘Des Graven Haghe’. Tegenwoordig staan de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer, het ministerie van Algemene Zaken en de Raad van State rondom het Binnenhof.

De staatssecretaris maakte bekend dat niemand minder dan Jan Kees de Jager, oud-minister van Financiën en huidig CFO van KPN, de onafhankelijke voorzitter wordt van de stuurgroep die toezicht houdt op de renovatie. Ook wordt de Tweede Kamer tijdens de renovatie gehuisvest in het voormalige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. De Eerste Kamer en de Raad van State zullen verhuizen naar de Lange Voorhout, in het gebouw waar eerder de Hoge Raad en de Koninklijke Bibliotheek waren gehuisvest.

Daarnaast installeerde de Tweede Kamer vorige week een speciale Kunstcommissie, die geleid wordt door Kamervoorzitter Khadija Arib. Deze commissie gaat zich richten op de kunstcollectie van de Tweede Kamer. De Kamerleden van de kunstcommissie houden zich bezig met het aankopen van nieuwe kunst en zullen tevens opdracht geven voor het maken van nieuwe kunst. De kunstcommissie bestaat uit zeven Kamerleden en staat onder voorzitterschap van Alexander Pechtold (D66), die als kunsthistoricus en oud-veilingmeester is benaderd door het Presidium om deze functie te gaan vervullen. Andere leden zijn onder andere Corinne Ellemeet, Carla Dik-Faber en Thierry Baudet.

De komende jaren staan er heel wat verhuizingen op de planning, maar het parlement krijgt er een totaal gerenoveerd Binnenhof voor terug. Niet alleen wordt het Binnenhof hersteld waar nodig, maar ook aangekleed met zorgvuldig uitgekozen kunst van Nederlandse bodem. Op deze manier wordt de oude glorie van het Binnenhof in ere hersteld.