Actueel

Weetje van de week: Het lekken van de Miljoenennota is een traditie geworden

8 september 2016

Het is weer gelukt; ruim voor Prinsjesdag ligt de Miljoenennota op straat. Het lekken van de Miljoenennota lijkt bijna een traditie te zijn geworden. In 2004 zwaaide RTL-journalist Frits Wester voor het eerst vóór Prinsjesdag met de Miljoenennota. Dit gaf op het Binnenhof veel ophef. Sindsdien slaagt Wester er bijna elk jaar in om het belangrijkste beleidsstuk van het jaar voortijdig in handen te krijgen. Dit jaar deed Wester dit uitzonderlijk vroeg, namelijk 15 dagen voor Prinsjesdag.

Voor 2004 was er van lekken niet of nauwelijks sprake. Wel werd in 1957 de destijds bekende Volkskrant-journalist Henry Faas de toegang tot regeringsgebouwen ontzegd. Hij zou delen van de Troonrede van Koningin Juliana voortijdig hebben gepubliceerd. Later bleek dat zijn publicatie tot stand was gekomen door slim nadenken en door goed op te letten wat bewindslieden zeiden.

Bij het tot stand komen van de Miljoenennota zijn dusdanig veel mensen betrokken, dat absolute geheimhouding lastig is. Denk hierbij aan Kamerleden, ministers, ambtenaren, beleidsmedewerkers, voorlichters, politiek assistenten en instanties die de cijfers aanleveren, zoals het CBS en het CPB.

Kortom, het lekken van de Miljoenennota lijkt net als de hoedjesparade onlosmakelijk te zijn verbonden met Prinsjesdag.