Actueel

Weetje van de week: Het kerstreces. Een rustmoment voor de Kamerleden?

5 januari 2018

Momenteel zijn de Eerste en Tweede Kamer met kerstreces. Men zou denken dat de feestdagen voor de Kamerleden ideaal zijn om bij te komen van al dat harde werken. De werkelijkheid ligt echter anders. Hoewel er tijdens een recesperiode in eerste instantie geen plenaire- of commissievergaderingen plaatsvinden, moeten Kamerleden altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws.

Daarnaast wordt het kerst- en zomerreces door Kamerleden niet altijd gebruikt om op vakantie te gaan maar wordt er juist meer tijd gestoken in werkbezoeken en het volgen van stages. Op die manier kunnen de Kamerleden contact onderhouden met hun achterban en tijd steken in hun persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling.

Het kan echter voorkomen dat het kerstreces of zomerreces wordt onderbroken door een crisissituatie. Zo is het reces tussen 1965 en 2015 in totaal 21 keer onderbroken voor een plenaire vergadering van de Tweede Kamer. Tijdens een kerstreces is de Tweede Kamer slechts eenmaal teruggeroepen. Begin januari 1991 diende VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein het verzoek in om de Kamer bijeen te laten komen in verband met de Golfcrisis. Op verzoek van minimaal 30 Kamerleden kan de plenaire vergadering bijeengeroepen worden, waarna er minimaal 76 Kamerleden aanwezig moeten zijn wil de vergadering daadwerkelijk plaatsvinden.

De Eerste Kamer is ook eenmaal bijeengekomen gedurende een kerstreces. Dit gebeurde op ‘derde’ Kerstdag 1988, toen de Eerste Kamer moest vergaderen over het wetsvoorstel over de invoering van het sofi-nummer. Veel fracties in de Eerste Kamer stonden zeer negatief tegenover vergaderen op 27 december, maar uiteindelijk besloot een meerderheid in de EK toch om te debatteren. De linkse fracties kwamen niet opdagen bij de vergadering. Omdat er genoeg Eerste Kamerleden van regeringspartijen CDA en VVD aanwezig waren kon de vergadering uiteindelijk wel doorgang vinden.

Gedurende een recesperiode kan een Kamerlid dus niet achterover leunen. Daarnaast heeft hij ook niet de garantie dat hij zijn vakantie zonder onderbreking voort kan zetten omdat er altijd een crisissituatie kan ontstaan.