Actueel

Weetje van de week: Eieren zoeken in de Kamer

2 april 2015

Komend weekend is het weer Pasen. Voor velen een tijd van rust, maar voor velen ook een zoektocht; naar eieren. Naar aanleiding van die gedachte gaan we deze week op zoek naar het onderwerp ‘eieren’ in onze parlementaire monitor. En wat blijkt, de eieren komen vaker aan bod dan u zou vermoeden. Sinds 1 januari 2015 werd er in de kamer in 32 stukken over eieren gesproken, maar het ging lang niet altijd over de boer en zijn kippen…..

Bij de schriftelijke vragen inzake het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013 viel vraag 137 op:

“In hoeverre kan bij een privatisering van de Staatsloterij dezelfde opbrengst gerealiseerd worden? Kan een geslachte gouden kip nog steeds even veel gouden eieren leggen?”

Dan was er nog de reactie van Kamerlid Bruins Slot (CDA) tijdens een algemeen overleg Preventiebeleid. Naar aanleiding van een antwoord van Minister Schippers zegt Bruins Slot ter verduidelijking; “Dat is ook het hele eieren eten.”

Kamerlid Kerstens (PvdA) brengt tijdens zijn inbreng bij het debat aanpak schijnconstructies ook eieren ter sprake; “Ik ben ervan overtuigd dat kwaadwillende werkgevers zich daardoor wel twee keer zullen bedenken en in veel gevallen vervolgens eieren voor hun geld zullen kiezen en zich aan de regels zullen houden.” 

Als laatste was er op 21 januari nog Minister Schippers (VWS) die sprak: “Als er een bepaalde groep wordt uitgesloten, is die het vaak niet met het advies eens en wordt het dus op eieren lopen.”

Is Haagse Kennis misschien uw Ei van Columbus? neem dan contact op met een van onze adviseurs!