Actueel

Weetje van de Week: Een historische ontmoeting tussen twee wereldleiders…

Vorige week aanvaardde de Amerikaanse president Trump de uitnodiging voor een topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong zal Noord-Korea tot die tijd geen atoomproeven of andere nucleaire testen lanceren. Waar de wereldleiders elkaar zullen ontmoeten is nog onbekend, wel hebben beide partijen laten weten elkaar al in mei te willen treffen. Een top tussen Kim en Trump is op voorhand al historisch. Het is namelijk nog niet eerder voorgekomen dat de leiders van beide landen elkaar de hand schudden. 

De voorgenomen ontmoeting tussen beide wereldleiders heeft volgens de media een lading die valt te vergelijken met de historische ontvangst van Richard Nixon door Mao Zedong in China in 1972. Toentertijd was Nixon de eerste Amerikaanse president die een bezoek bracht aan de Volksrepubliek China. Deze eerste opmerkelijke stap vormde de basis voor de huidige diplomatieke Sino-Amerikaanse relaties, wat leidde tot de toetreding van China op het internationale speelveld. De top tussen Noord-Korea en Amerika wordt ook vergeleken met de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Gorbatsjov. Deze vergadering van 1986 in IJsland wordt gezien als het begin van het einde van de Koude Oorlog, waarin de grondslag voor latere nucleaire akkoorden gelegd werd.

Door hun onvoorspelbare karakters en de recentelijke desastreuze dreigementen tussen Trump en Kim, zijn er sceptische geluiden te horen. Sommige deskundigen wijzen op de reële kans dat de ontmoeting door een van de beide partijen wordt afgeblazen. Ook lijkt het moeilijk te zeggen wat de impact van deze top zal zijn. Als het uiteindelijk een vergelijkbare historische ontmoeting als die van Nixon en Mao, of Reagan en Gorbatsjov blijkt dan kunnen de nucleaire strijdbijlen worden begraven. De verschillen tussen Noord-Korea en Amerika zijn echter groot, en de meningen over nationale veiligheid en nucleaire energie liggen ver uit elkaar. Wel hebben voorgaande historische ontmoetingen laten zien dat ideologische verschillen coöperatie niet in de weg hoeven te staan. Want als er gemeenschappelijke belangen gevonden worden kan dit deuren voor een vruchtbare samenwerking openen. Een historische ontmoeting zal het hoe dan ook worden, maar of de uitkomst ook even historisch is moet nog blijken.