Actueel

Weetje van de week: Een ‘Atsmaatje’

2 september 2015

Deze week is de eerste week na het zomerreces. Tijdens de recesperiode hebben Kamerleden tijd gehad voor vakantie, maar hebben ze zich ook bezig gehouden met werkbezoeken, het voorbereiden van vergaderingen en natuurlijk met het halen van het nieuws.

Gedurende het reces stuurt de regering stukken naar de Kamer en is er voor Kamerleden ruimte om schriftelijke vragen te stellen. Daarnaast proberen individuele Kamerleden van verschillende fracties de media te halen door middel van een ‘Atsmaatje’. In Haags jargon staat dit voor een Kamervraag gedurende het zomerreces die bedoeld is om zoveel mogelijk publiciteit te trekken. De term is vernoemd naar voormalig CDA-Kamerlid Joop Atsma die er meester in was, zo wist hij ooit het nieuws te halen met een plan voor subsidie op regentonnen.

Atsma gebruikte ‘zijn’ methode bijna een decennium lang en niet zelden had het ook resultaat. Zo zorgde een ‘Atsmaatje’ er in 2005 voor dat de maximum caravan snelheid van tachtig naar negentig kilometer per uur werd verhoogd. In 2007 sprong Atsma in de bres voor fanfare lievend Nederland, de nieuwe geluidsnormen zouden het aantal oefen uur per week namelijk drastisch beperken. Atsma trok aan de bel en wist een uitzondering te bewerkstelligen. Ook de overheidssteun voor kranten die in 2009 werkelijkheid werd komt oorspronkelijk voort uit een ‘Atsmaatje’.