Actueel

Weetje van de week: Decembermaand: cadeautjes voor ambtenaren

4 december 2015

De feestmaand is aangebroken, dat betekent avonden met surprises, gedichten en niet te vergeten: cadeautjes. Ook met kerst worden geschenken uitgedeeld op het werk en liggen in sommige huizen pakjes onder de kerstboom. Hoe zit dat eigenlijk met het geven van cadeaus aan ambtenaren? Mag een ambtenaar geschenken aannemen?

Een ambtenaar mag in principe geen cadeaus aannemen. Een ambtenaar legt de ambtseed af en belooft daarmee zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt: zorgvuldig, onkreukbaar, betrouwbaar en zonder iets te doen dat het aanzien van het ambt schaadt. In zijn eed belooft de ambtenaar verder dat hij ‘van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in zijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten’. Het aannemen van geschenken brengt namelijk integriteitsrisico’s met zich mee: de onafhankelijkheid van de ambtenaar komt in het geding. Niet integer gedrag kan het vertrouwen in de overheid schaden. Daarom is er een aantal gedragscodes opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de ‘Basisnormen Integriteit’.

Toch kan een ambtenaar in enkele gevallen wel cadeaus aannemen. Dit kan alleen wanneer een geschenk minder waard is dan 50 euro. Er geldt wel altijd een meldplicht aan de leidinggevende, deze maakt dan een afweging op basis van verschillende criteria. De leidinggevende kijkt onder andere naar de reden waarvoor iets wordt gegeven, het risico of er een tegenprestatie wordt verlangd en of het een incidenteel geval betreft of vaker heeft plaatsgevonden. Geschenken mogen nooit op het huisadres worden ontvangen. Cadeaus kunnen ook gegeven worden in de vorm van een uitnodiging voor een evenement of een toegangskaartje, hierbij is het moeilijker te bepalen waar de scheidslijn ligt doordat de precieze kosten soms niet te achterhalen zijn. Uitnodigingen behoren daarom besproken te worden met de leidinggevende, zodat in alle openheid bepaald wordt of een uitnodiging kan worden geaccepteerd. Dus of dat kerstcadeautje door de ambtenaar wel of niet mag worden geaccepteerd wordt per geval beoordeeld.