Actueel

Weetje van de week: De Wietwet

2 maart 2017

Lijsttrekkers die te velde gaan, relletjes rond debatten en interviews, eindeloze analyses van de partijcampagnes… In alle commotie rond de aanstaande verkiezingen zou men haast vergeten dat de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces een behoorlijk controversiële wet heeft aangenomen. Op initiatief van D66-Kamerlid Vera Bergkamp werd, met 77 tegen 72 stemmen, de zogenaamde Wietwet aangenomen. Maar wat houdt deze nieuwe wetgeving nu precies in? En op welke manier zal deze wetgeving voor verandering zorgen?

De Wet gesloten coffeeshopketen heeft betrekking op de teelt en transport van hennep en hasj in Nederland. Tot op heden werd enkel de verkoop van deze softdrugs gedoogd, maar met deze wetgeving wordt ook de lijn van de teler tot aan de coffeeshop gereguleerd. De productie blijft nog altijd strafbaar, maar producenten wordt niet langer door de Nederlandse Staat vervolgd. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt zelfs vast hoeveel van deze softdrugs geteeld mag worden, en de lokale overheid ziet hier vervolgens op toe. Op deze manier ontstaat er een gesloten coffeeshopketen, van wietkweker tot gebruiker.

Het huidige gedoogbeleid stamt uit een wijziging van de Opiumwet uit 1976. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs. Sindsdien wordt de verkoop van cannabis en hasj door coffeeshops onder bepaalde voorwaarden gedoogd. De inkoop van deze producten bleef echter wel illegaal. Deze situatie zou met de nieuwe Wet gesloten coffeeshopketen worden doorbroken.

Daarvoor zal de Wietwet echter wel de Eerste Kamer moeten overleven, alwaar haar tegenstanders momenteel een meerderheid hebben. De vraag is echter welke positie de VVD na de Tweede Kamerverkiezingen inneemt. De liberale partij nam op haar najaarscongres namelijk een voorstel aan om het softdrugsbeleid ‘slimmer’ te regelen.