Actueel

Weetje van de Week – De Week van de Circulaire Economie 2019

De circulaire economie groeit: de vierde editie van de Week van de Circulaire Economie (14 t/m 18 januari) is daarvan het bewijs. Meer dan 100 ondernemers, provincies en gemeenten tonen hun circulaire initiatieven tijdens evenementen door heel Nederland. In aanloop naar de week van de circulaire economie publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week het rapport ‘circulaire economie in kaart’. In dit rapport brengt het PBL de huidige stand van zaken van de circulaire economie in beeld.

Het PBL hanteert een brede benadering van de circulaire economie in haar analyse: alle bezigheden van bedrijven en organisaties die op een of andere manier grondstoffen besparen, zijn meegerekend. Met deze definitie blijkt dat de circulaire economie in Nederland veel groter is dan uit eerdere onderzoeken naar voren is gekomen, en dat veel bedrijven en organisaties bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie. De analyse van het PBL laat zien dat het gaat het om ruwweg 85.000 activiteiten, waar circa 420.000 banen mee zijn gemoeid: dat is 4 tot 5 procent van de werkgelegenheid. Hoewel de circulaire economie veelal een hip en nieuw imago heeft, zijn meer dan 70.000 van deze activiteiten al lange tijd onderdeel van de Nederlandse economie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan fietsen-, meubel- en schoenenmakers, maar ook aan de handel in tweedehands auto’s, kringloopwinkels of tweedehandskledingzaken.

Om de ambitieuze doelstellingen van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ – 50% minder grondstoffengebruik in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050 – te behalen, zijn volgens het PBL meer innovatieve businessmodellen en nieuwe technologieën nodig. Innovatieve businessmodellen zoals deelplatformen of abonnementen die gebruik, in plaats van bezit van producten en diensten centraal stellen, zijn er volgens het PBL nog te weinig. Daarnaast identificeert het PBL belemmeringen die de transitie naar een circulaire economie in de weg staan, en de vervolgstappen die overheden kunnen nemen om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Zo kunnen overheden circulaire initiatieven ondersteunen door aanpassing en vereenvoudiging van belemmerende wet- en regelgeving en door een milieuheffing op grondstoffen.

Hoewel er in Nederland dus ontzettend veel gebeurt op het gebied van de circulaire economie, is er nog veel meer nodig om tot een nieuwe economie te komen. De week van de circulaire economie maakt succesvolle initiatieven en verdienmodellen zichtbaar, en laat ons leren van circulaire koplopers. Zo vormt de week van de circulaire economie een drijfveer voor anderen om aan de slag te gaan met hun circulaire ambities.