Actueel

Weetje van de Week: De Voorjaarsnota 2018

De ambtenaren bij het Ministerie van Financiën draaien op het moment overuren. Vóór 1 juni moet namelijk de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Deze Voorjaarsnota wordt ieder jaar aan de Tweede Kamer aangeboden en biedt een overzicht van de ontwikkelingen op de Rijksbegroting. Ook wordt er in de Voorjaarsnota aangegeven welke kostenposten hoger of lager uitvallen. De Voorjaarsnota speelt daarnaast een grote rol in het opstellen van de Miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Nadat de Voorjaarsnota is aangeboden aan de Kamer volgen er altijd uitgebreide debatten met de minister van Financiën.

Bij de aanstaande Voorjaarsnota is de grootste tegenvaller de verlaging van de winning van het aardgas. Deze gaswinning wordt versneld teruggedraaid, waardoor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inkomsten misloopt. Daarnaast is er nog geen budget vrijgemaakt om de getroffen Groningers te compenseren voor hun materiële schade.

Er worden echter nog meer tegenvallers verwacht, bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier ontstond een probleem nadat duidelijk werd dat er veel meer studenten doorstuderen dan verwacht. Dit brengt veel meer overheidssteun met zich mee. Bij het ministerie van OCW wordt er daarom in totaal zo’n 65 miljoen euro extra budget vrijgemaakt, tot groot genoegen van coalitiepartners D66 en ChristenUnie. 

De Voorjaarsnota bevat echter ook resultaten die positief zijn. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er namelijk een stuk minder uitgegeven dan dat er inbegroot was. Bij SZW is dit te danken aan lagere AOW-uitgaven, terwijl bij VWS de lonen en prijzen minder snel zijn gestegen dan verwacht.

Minister Hoekstra van Financiën kan zich voorbereiden op een stevig debat omtrent de Voorjaarsnota. Aan de staatsschuld zal het echter niet liggen, zo werd vandaag op Verantwoordingsdag bekend. De staatsschuld is namelijk gezakt onder de grens van 60% die aan EU-landen wordt opgelegd. Een reden tot optimisme dus!