Actueel

Weetje van de week: ‘De Verenigde Vergadering is jarig!’

14 oktober 2015

Op vrijdag 16 oktober is het precies 200 jaar geleden dat de Verenigde Vergadering voor het eerst plaatsvond in Den Haag. Dit historische feit zal gevierd worden met een bijzondere Verenigde Vergadering in de Ridderzaal die live via internet te volgen zal zijn.

Aanstaande vrijdag zal echter niet de allereerste Verenigde Vergadering ooit gevierd worden. Die werd namelijk niet op 16 oktober 1815 gehouden, maar op 21 september 1815, en wel in Brussel. Dit was op de dag dat Willem I ingehuldigd werd als Koning der Nederlanden. De koning koos voor België, dat in 1815 met Nederland verenigd werd, als locatie voor deze plechtigheid om de Belgen voor zich te winnen.

De Verenigde Vergadering is de gezamenlijke vergadering van beide kamers der Staten-Generaal en wordt geleid door de voorzitter van de Eerste Kamer. De Verenigde Vergadering komt enkel in bijzondere gevallen als parlementaire vergadering bijeen. Zo moeten troonopvolgers hier bijvoorbeeld toestemming krijgen om in het huwelijk te treden en vinden er bepaalde plechtigheden plaats. De bekendste hiervan is op Prinsjesdag, wanneer de koning de Troonrede uitspreekt. Daarnaast vindt ook de inhuldiging van de nieuwe koning plaats in de Verenigde Vergadering.

De eerste Verenigde Vergadering markeerde de start van het Nederlandse tweekamerstelsel. Dit stelsel zorgt er tot op de dag van vandaag voor een dat de wetgevende macht verdeeld wordt over twee kamers. Een tweekamerstelsel wordt ook wel ‘bicameralisme’ genoemd.