Actueel

Weetje van de Week: De Handelingenkamer

Vraag een Nederlandse parlementariër naar de mooiste locatie op het Binnenhof, en de kans is groot dat je wordt verwezen naar de Handelingenkamer. Deze ruimte is een van de architectonische hoogtepunten op het Binnenhof. De Handelingenkamer bevindt zich in het oude Departement van Justitie aan het Plein, en werd in 1876 ontworpen door de architect Cornelis Hendrik Peters. Het wordt gekenmerkt door een architectuur met Chinese invloeden, wat onder ander terugkomt in de imposante gietijzeren balustrades, de roodgroene aankleding en de draken die zijn verwerkt in het interieur. Daarnaast heeft de ruimte een opvallend dak van glas in lood, wat zorgt voor een bijzondere lichtinval.

De ruimte doet dienst als het archief van het Nederlandse parlement. In de Handelingen wordt namelijk verslag gedaan van alle vergaderingen van de Staten-Generaal. Toch wordt de Handelingenkamer pas vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt om de Handelingen op te slaan. Oorspronkelijk werd de kamer namelijk gebruikt als rechtsbibliotheek voor het ministerie van Justitie. Ook in 1978, toen het ministerie van Justitie naar een nieuw gebouw elders in Den Haag verhuisde, bleef de huidige Handelingenkamer een rechtsbibliotheek. Pas bij de renovatie van het Kamercomplex in de jaren negentig verhuisden de Handelingen naar hun huidige locatie. De Handelingen werden daarvoor altijd bewaard in het stadhouderlijk paleis aan het Binnenhof.

In de huidige Handelingenkamer zijn alle schriftelijke verslagen van de vergaderingen van zowel de Eerste als Tweede Kamer van de afgelopen tweehonderd jaar terug te vinden. Door de jaren heen nam deze verslaglegging meer ruimte in beslag, aangezien er steeds meer vergaderingen plaatsvinden in het Parlement. Waar een boekband voorheen de notulen van een heel vergaderjaar omvatte, zijn hier tegenwoordig meer dan honderd boekbanden voor nodig. Voor de jaargangen 1940-1945 is er een lege boekenplank ingeruimd in de Handelingenkamer, ter herinnering aan het feit dat het Parlement gedurende de bezetting niet bijeenkwam.

In 1995 werd besloten om alle Handelingen digitaal beschikbaar te stellen. In de loop der jaren zijn ook alle Handelingen van voor 1995 gedigitaliseerd en toegevoegd aan deze databank. Daarmee is de oorspronkelijke functie van de huidige Handelingenkamer voor een deel komen te vervallen. Toch blijft de ruimte, mede door haar architectuur en inrichting een hoogtepunt op het Binnenhof.

Helaas is de Handelingenkamer normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek, maar toevallig vindt komende zaterdag 14 april de Dag van de Haagse Geschiedenis plaats. Speciaal voor deze gelegenheid zal de Tweede Kamer de deuren van de Handelingenkamer openen voor bezoekers. Een perfect moment om een keer een kijkje te komen nemen!