Actueel

Weetje van de week: De griffier, een baken van rust in de Haagse herrie

8 juni 2017

Deze week maakte de griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Renata Voss, bekend dat zij haar functie opzegt. Voss is voorgedragen voor het College van Bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam. “Het werk is nog niet klaar, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en daarom heb ik besloten terug te keren naar waar mijn hart ligt: het onderwijs,” aldus de griffier in een persbericht. Met haar aftreden is Voss momenteel kort in de publiciteit. Grotendeels vervult de griffier zijn taak echter buiten de schijnwerpers en in de schaduw van de Voorzitter van de Tweede Kamer. Maar wie is deze baken van rust in de Haagse chaos?

De griffier is de hoogste ambtenaar in de Tweede Kamer. Deze persoon zorgt ervoor dat de Kamer zijn werk zonder oponthoud kan uitvoeren: de smeerolie tussen de parlementaire raderen. Hierbij heeft de griffier een aantal taken, uiteenlopend van de voorbereiding van de vergaderingen en het ondersteunen van de Kamervoorzitter tot het geven van advies over staatsrechtelijke en procedurele zaken. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer kennen een eigen griffier, waarbij de functie van griffier van de Eerste Kamer momenteel wordt bekleed door Geert Jan Hamilton.

Hoewel de griffier een ondersteunende rol heeft, en daarbij streeft naar een neutraal karakter, wil dit niet zeggen dat de griffiers zelf geen politieke achtergrond mogen hebben. Zo was de voorganger van Renata Voss, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, voor haar aantreden als griffier gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeenteraad van Den Haag. Daarnaast is zij een kleindochter van een voormalig minister van Onderwijs en getrouwd met Pieter Jan Biesheuvel, Tweede Kamerlid namens het CDA (1986-2002) en achterneef van minister-president Barend Biesheuvel.

Renata Voss neemt reeds na twee jaar afscheid als griffier. Hiermee is haar dienstverband relatief kort, aangezien de meeste griffiers het meer dan tien jaar volhouden. Enkel de allereerste griffier van de Tweede Kamer, de Waalse Charles Emanuel van Hulthem, zat er kortere tijd. De langstzittende griffier was Daniël Veegens, die in 1843 aantrad. Hij werd na een dienstverband van maar liefst vierendertig jaar opgevolgd door zijn zoon. Al met al is de Tweede Kamer erg zuinig op zijn griffiers, aangezien er met het vertrek van Voss slechts een einde komt aan de veertiende griffier van de Tweede Kamer. Ter vergelijking: in dezelfde periode heeft de Tweede Kamer maar liefst 73 voorzitters versleten.