Actueel

Weetje van de week: De Farao der Nederlanden bezoekt de Tweede Kamer met burgerinitiatief

10 november 2015

Afgelopen 10 november werd het ‘Burgerinitiatief Farao der Nederlanden’ door Arjen Lubach aangeboden aan de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven in de Tweede Kamer. Het initiatief verzoekt de leden van de Kamer Lubach te benoemen tot Arjen Henrik 1, Farao der Nederlanden. Wanneer het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet zal de Tweede Kamer het voorstel bespreken en er een standpunt over innemen.

Het burgerinitiatief is een middel waarmee burgers de Tweede Kamer kunnen beïnvloeden, het moet de politiek dichter bij de burger brengen. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient een burgerinitiatief door 40.000 stemgerechtigden ondersteund te worden. Dit moeten ze doen door het initiatief te ondertekenen met hun handtekening, naam, adres en geboortedatum. Daarbij dient het voorstel betrekking te hebben op een nieuw onderwerp, het mag de laatste twee jaar niet de revue gepasseerd hebben in de Tweede Kamer. Ook moet het voorstel gaan over een onderwerp waarover de Tweede Kamer de bevoegdheid heeft om te beslissen. Tevens mag het niet in strijd zijn met ‘in ons land diepgewortelde normen en waarden’ en mag het niet gaan over de Grondwet, belastingen of de begrotingswetten.

Wanneer een burgerinitiatief is ingediend, beoordeelt de commissie of het voorstel aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Als dit het geval is neemt de Tweede Kamer het voorstel in behandeling en zullen de leden van de Kamer er uiteindelijk over stemmen. Sinds 2006 zijn er negentien burgerinitiatieven aangeboden, hiervan zijn er negen ontvankelijk verklaard en behandeld in de Tweede Kamer. Slechts één van deze initiatieven is aangenomen, dit was het initiatief ‘Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme’. De kans dat Lubach de eerste Farao der Nederlanden wordt is dus klein.