Actueel

Weetje van de Week: De agenda van politici

Vorige week kwam EenVandaag met een overzicht van de aanwezigheid van Kamerleden bij debatten. Daaruit bleek dat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren het afgelopen jaar slechts vijf Kamerdebatten bijwoonde. Dit komt echter niet omdat ze series kijkend haar dagen in de Tweede Kamer doorbrengt; de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) is bezig met het uitbreiden van haar partij naar het buitenland, zodat dieren, natuur en milieu wereldwijd serieus genomen worden. Momenteel heeft de PvdD achttien zusterpartijen in het buitenland opgezet. Hoewel deze uitbreiding het gedachtegoed van de partij internationaal op de kaart zet, is er ook de nodige kritiek. Met vijf zetels is de partij relatief klein, het zou zonde zijn als er slechts vier zetels daadwerkelijk worden gebruikt.

Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt dat ook leden van andere partijen als Forum voor Democratie en de PVV weinig bij debatten aanwezig zijn. Fractievoorzitter Baudet (FvD) geeft als uitleg dat veel debatten zinloos zijn, omdat de uitkomst al van tevoren is bepaald en zijn partij daar geen energie in wil steken. Het is in zijn ogen beter om met de FvD gaat het land in te gaan en zo direct met kiezers spreekt. Toch betekent dit niet dat Baudet’s partij alleen door een beperkte groep wordt gehoord. Uit een ander onderzoek is gebleken dat de FvD, samen met de PVV, de meeste reacties op sociale media in de wacht sleept. De PVV wordt van alle partijen zelfs het meest genoemd in de media, ondanks dat de partij van Wilders relatief weinig aanwezig is bij debatten. Door deze aanwezigheid in de media worden kiezers ook benaderd en vertegenwoordigd.

Dat kleine partijen minder bij debatten aanwezig zijn is geen harde natuurwet. Roelof Bisschop (SGP) is namelijk van alle Kamerleden het meest aanwezig bij debatten. Hij vindt dat deelname aan overleggen en debatten bij zijn werk als volksvertegenwoordiger hoort, ook als kleine fractie. Opmerkelijk is dat de SGP slechts drie Kamerzetels heeft, waarvan er een tijdelijk niet werd bemand door de afwezigheid van toenmalig Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Dit was echter geen probleem voor Bisschop om als Kamerlid het vaakst deel te nemen aan debatten. De top drie van de meest aanwezige Kamerleden wordt verder aangevuld door twee PvdA’ers: Henk Nijboer en Gijs van Dijk.

Men kan zich afvragen met welke invulling de kiezer het best vertegenwoordigd wordt. Aan de ene kant representeer je de kiezers door aanwezig te zijn bij debatten en daar standpunten in te brengen waarvoor je als politicus gekozen bent. Aan de andere kant kun je je kiezers vertegenwoordigen door met hen in gesprek te gaan en hun idealen in het buitenland of via de media te verkondigen. De vraag is dan wel in hoeverre een politicus op een effectieve manier gebruik maakt van zijn/haar zetel. Belangrijk bij beide posities blijft het informeren van je kiezers, om zo transparantie te bieden op je activiteiten als Kamerlid en te waarborgen dat de stemmers zich vertegenwoordigd voelen.