Actueel

Weetje van de week: Consulteren kun je leren: over het experiment internetconsultatie voor wetgeving

31 mei 2016

In juni 2009 begon het kabinet Balkenende IV een rijksbreed experiment internetconsultatie voor wetgeving. Gedurende twee jaar moesten alle ministeries 10% van de wetgeving in voorbereiding online aanbieden op www.internetconsultatie.nl. Iedereen die dat wilde kon hierbij inbreng leveren aan het ministerie op de desbetreffende wetgeving. Na de inbreng vatte het ministerie alle inbreng samen en formuleerde een reactie. Het experiment duurde twee jaar en in totaal waren er 105 verschillende internetconsultaties. Het aantal bezoekers in de twee jaren tussen 2009 en 2011 liep op tot ruim 180.000. Het aantal consultaties lag echter lager, wat betekent dat mensen het ook gebruikten om zich te informeren.

In 2011 besloot het kabinet de internetconsultatie structureler in te zetten als aanvulling op de gebruikelijke consultatie. De internetconsultaties zijn inmiddels waardevol voor ambtenaren die beter zicht krijgen op het maatschappelijk draagvlak en eventuele onvolkomenheden in de wetgeving. Bovendien zijn de internconsultaties waardevol voor de burger omdat deze beter inzicht krijgt in wetgevingsprocessen en zijn inbreng kan leveren. De oplettende watcher voorkomt dat hij onverwachts met ingrijpende wetgeving in aanraking zal komen als het gaat om rechten en plichten. Deze nieuwe vorm van een iets directere democratie geeft burgers meer mogelijkheden en meer inzicht in het democratisch proces.