Actueel

Weetje van de week: Coalitie met 5 partijen onmogelijk?

5 juni 2015

Een coalitie met meer dan 3 partijen is onmogelijk. Niet werkbaar, te veel compromissen en hoe hou je alle kikkers in de mand? Dat lijkt in ieder geval de algemene overtuiging in de media. Versplintering van het politieke landschap is een serieus gevaar als dit inderdaad het geval blijkt te zijn. Met recente verkiezingsuitslagen is dat een weinig optimistische gedachte. Een regering van maximaal 3 partijen die zelfverzekerd wetsvoorstellen met een meerderheid door beide kamers kan loodsen lijkt nu onwaarschijnlijk.

Historisch gezien is het helemaal niet zo vreemd om met veel partijen een coalitieakkoord uit te onderhandelen. Ruim een derde van de kabinetten sinds 1945 bestond uit meer dan 3 partijen. Uitersten waren de kabinetten Biesheuvel I en den Uyl, deze bestonden uit vijf partijen. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat de eerste de eindstreep niet gehaald heeft. Er zijn voldoende voorbeelden van succesvolle kabinetten die bestonden uit meer dan drie partijen: de kabinetten Drees, kabinet de Jong en als laatste het eerder genoemde kabinet Den Uyl.