Actueel

Weetje van de week: Boerenprotest

Op 1 oktober jl. kwamen honderden boeren met de trekker uit het hele land naar Den Haag om te protesteren. Wat oorspronkelijk begon met een noodkreet op Facebook door initiatiefnemer Bart Kamp, eindigde afgelopen maandag in de grootste georganiseerde boerenprotest in tijden. Aanleiding van de protesten is de recente druk op de boeren door het sterker wordende debat omtrent klimaatverandering en de stikstofcrisis. Maar waar protesteerde de boeren nou precies tegen? Wat hoopten de boeren te bereiken, en is dit gelukt?

Waardering
In plaats van een protest tegen een specifiek punt, kan het boerenprotest het best geïnterpreteerd worden als een manifest voor meer waardering voor de agrarische sector in het algemeen. De grote opkomst op het Malieveld laat zien dat het gevoel onder de boeren leeft dat zij als ‘milieuvervuilers’ worden gezien door de besluitvormers in Den Haag, vanwege de klimaat- en stikstofproblematiek. Er lijkt veel steun te zijn voor de boeren in Nederland, passerende stoeten van toeterende trekkers kunnen veelal rekenen op een duim omhoog van omstaanders. Dat het gevoel van onwaardigheid sterk leeft onder de boeren, wordt duidelijk in momenten van spanning tijdens de protestdag. Zo zijn er drie mensen aangehouden en kent men inmiddels de bekende beelden van de trekkers die door de hekken van het Malieveld heen rijden. Dat de boeren kwaad zijn over hoe zij behandeld worden en dat zij in grote getalen steun genieten is duidelijk.

Politiek Den Haag
De hoge opkomst van boeren lokte veel media aandacht uit en een reactie van politieke actoren in Den Haag. Zo waren Tweede Kamer fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Kees van der Staaij  (SGP), minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (ChristenUnie) en andere Tweede Kamerleden aanwezig. Vooral de Christelijke partijen spraken steun uit voor de boeren en de progressieve partijen spraken erkenning uit voor de frustraties van de boeren. De uitspraak met de meeste impact kwam van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten (ChristenUnie): “zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel”.

Hoe nu verder?
De Agri-actie lijkt een succes. Zoals een boer zelf verwoordde tegen de NOS: “we hebben vandaag laten zien dat ze niet meer om ons heen kunnen”. Waar het lastig is om te peilen of er na de boerenprotest echt meer waardering is voor de boeren, is het niet lastig om vast te stellen dat de boeren zichzelf in de schijnwerpers hebben gezet. Maar tegelijkertijd blijft de stikstofproblematiek en aanpak hiervan nog steeds aan de orde van de dag. Het kabinet zal lastige keuzes moeten maken om te voldoen aan de eisen van het rapport van commissie Remkes. Zo is er naast de landbouw bijvoorbeeld nog problematiek omtrent de bouw van nieuwe huizen en de opening van Lelystad Airport. Maar na de actie van afgelopen maandag is één ding zeker: politiek Den Haag zal sterk rekening moeten houden met het boerenbelang. De boeren zochten naar waardering, en hebben daarbij hun positie stevig verankerd in het maatschappelijke debat over klimaat en stikstofproblematiek.