Actueel

Weetje van de Week: Bekendheid als lobbymiddel

Begin november haalde Tim Hofman (BNN) het nieuws met een petitie voor een nieuw kinderpardon. In een uitzending van zijn YouTube-programma #BOOS volgde Hofman vijf kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, maar wel het land uit moeten. Na de uitzending startte de presentator een burgerinitiatief, die inmiddels al meer dan 215.000 keer ondertekend is.

Burgerlobby
Het fenomeen dat een bekende Nederlander zijn of haar bekendheid voor een groter doel gebruikt, is niet nieuw. Eerder werd dit al geconstateerd in ons trendrapport over burgerlobby. Zo verzetten Freek de Jonge en Jan Mulder zich tegen de gaswinning in Groningen, Jan Terlouw tegen Lelystad Airport, en pleitte Hugo Borst voor een verbetering van de ouderenzorg. Is het effectief als bekende Nederlanders hun bekendheid inzetten om beleid te beïnvloeden?

Opinieleiders
Mensen ontwikkelen hun mening vaak via opinieleiders. Theoretisch gezien is er sprake van een tweetrapsraket: opinieleiders agenderen bepaalde kwesties op de publieke agenda via de media, en de publieke ophef die dit veroorzaakt heeft weer invloed op de politieke agenda. BN’ers vergoten dus de betrokkenheid onder de bevolking. Aan de andere kant kan de vraag worden gesteld of burgers zich wel gerepresenteerd voelen door een BN’ers, en of politici de stem van BN’ers even serieus nemen als de stem van de burger.   

Draagvlak
Om invloed te kunnen uitoefenen op beleid, is de grootste graatmeter de draagvlakte van het protest: hoe groter het draagvlak, hoe serieuzer de politiek het protest neemt. In het geval van Tim Hofman zie je aan de reacties van de politici tijdens de uitzending dat zij het niet per sé heel serieus namen. Maar ondertussen heeft hij genoeg mensen op de been gebracht om het kinderpardon weer het gesprek van de dag te maken. Het aantal handtekeningen om een petitie op de politieke agenda te krijgen heeft hij immers veruit gehaald. Nu moet hij de politiek nog achter zich weten te scharen.

N.B. ons Trendrapport 2018 over burgerlobby vindt u hier.