Actueel

Weetje van de week: Achterkamers

18 september 2015 

Rond het nieuwe belastingplan van het kabinet wordt veel gesproken over het al dan niet openbaar maken van die plannen. Een aantal partijen zit namelijk niet te wachten op gesprekken in de zogenaamde ‘achterkamers’.

Maar wat is nu eigenlijk een achterkamer? Veel woningen in Nederland, zeker vroeger, kennen twee woonkamers. De voorkamer was de kamer aan de straatkant waar de meeste visite werd ontvangen. In de achterkamer, die het verst van de straat ligt, stond meestal de kachel en daar zaten de bewoners dan ook het vaakst.

In de politiek wordt met achterkamertjespolitiek bedoeld dat iets buiten de openbaarheid gebeurt. Nu zult u denken dat dit woord al decennia gemeengoed is in de politiek, maar dat valt relatief gezien wel mee. Pas in 1975 werd voor het eerst gesproken over de achterkamers in de Senaat. Kamerlid Van Waterschoot van de P.P.R. sprak in dat jaar de volgende zin: ‘De coördinatie van het monetaire beleid van de slanglanden komt tot stand in frequent informeel overleg, zoals het heet. Wij noemen dit ‘achterkamertjes-politiek’