Actueel

Weetje van de week: Aardbevingen op de agenda

11 februari 2015

Komende donderdag staat er in de Tweede Kamer weer een overleg gepland over de gaswinning in Groningen. Daarnaast kwam deze week naar buiten dat in ieder geval het huidige half jaar de gaskraan in Groningen wordt beperkt. Deze week duiken wij in de geschiedenis van dit dossier.

De eerste Kamervragen in dit dossier werden in augustus 2012 gesteld door de PvdA. Zij stelden vragen naar aanleiding van bevingen die hebben plaatsgevonden in Groningen. De ChristenUnie en de PvdA hielden zich al bezig met de schadeloosstelling van slachtoffers van aardbevingen, voordat de media zich massaal richtten op de aardbeving van Huizinge. Op 25 september 2012 geeft minister Kamp antwoorden op de PvdA Kamervragen: er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de gaswinning terug te draaien.

Op 31 januari 2013 kondigt de minister aan dat de bevingen verminderd of verzwakt moeten worden. In het geval van schade moeten bewoners goed geholpen worden. Daarnaast staat er in die brief dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de gaskraan in het Groninger-veld zo snel mogelijk terug te draaien. De minister moet er op dat moment, zo schrijft hij zelf, nog een zorgvuldige afweging over maken.

De gaswinning wordt vanaf 2013 echt een ‘hot topic’ in de Tweede Kamer. Zo werden er bij een debat in februari 14 moties ingediend door diverse Kamerleden. Het eerste halfjaar van 2013 kenmerkte zich door veel ‘gasdebatten’. Minister Kamp kondigt de vorming van een stuurgroep aan en er lopen maar liefst 11 onderzoeken op dit thema. De Kamer vraagt zich af of de chemische industrie in Delfzijl wel bestand is tegen bevingen, of de minister schaliegas wil laten rusten en ook gaswinning in de Waddenzee heeft de aandacht van het parlement.

Sinds de zomer van 2013 zijn de debatten over gaswinning niet van de Kameragenda af geweest. Het debat van donderdag zal dan ook niet het laatste zijn dat over dit onderwerp gevoerd wordt. Dit nationale vraagstuk zal zorgen voor een goed gevulde publieke tribune in de Tweede Kamer.

 

 

 

 


Dröge & van Drimmelen monitort de ontwikkeling van diverse dossiers in Eerste en Tweede Kamer. Deze informatie is afkomstig uit Haagse Kennis, het complete politieke archief dat dagelijks bijgewerkt wordt.Voor meer informatie over specifieke thema’s of dossiers kunt u contact opnemen met onze adviseurs via info@dr2.nl