Actueel

Weetje van de week: 1 September

31 augustus 2017

Struikelen voor de finish, het gebeurde beroemde hardlopers, wielrenners en het scheelde maar een haar of het was ook Rutte II overkomen. Vanwege een conflict over de verhoging van de lerarensalarissen dreigden VVD en PvdA na bijna vijf jaar regeren op de valreep alsnog uit elkaar te gaan.

De kabinetscrisis draaide om de deadline van 1 september, waarop het kabinet traditioneel de ontwerpbegroting naar de Raad van State stuurt. Wat bleek echter? De deadline van 1 september is helemaal geen harde deadline. Hoe zit het dan wel?

De begroting hoeft volgens de ‘Wet Houdbare overheidsfinanciën’ (Hof) niet voor 1 september naar de Raad van State. Wél moet er  een begroting worden gepresenteerd op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De Raad van State is wettelijk verplicht om een oordeel te vellen over de begroting die op Prinsjesdag door het kabinet wordt gepresenteerd.

Om daar genoeg tijd voor te hebben, is het voor de Raad van State prettig om de ontwerpbegroting uiterlijk 31 augustus te ontvangen. Maar, zoals een woordvoeder van de Raad van State zelf zegt, “die datum is nergens wettelijk vastgelegd. Er is geen fatale termijn of iets dergelijks.”

De deadline van 1 september was dus eerder door VVD en PvdA zelf opgelegd in plaats van een harde eis. Een positieve bijkomstigheid was de aandacht voor het werk van de Raad. “Er is nog nooit zoveel aandacht voor die inlevertermijn geweest” aldus een woordvoerder van de Raad van State.