Blogs

Weer verkiezingen?

Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels neergedaald. Terwijl in honderden gemeenten op dit moment druk wordt onderhandeld over een nieuw bestuur, maken overal in Europa politieke partijen zich op voor verkiezingen. In 28 lidstaten gaan miljoenen kiezers tussen 22 en 25 mei naar de stembus. Of de verkiezingen al leven onder de burgers kunt u zelf nagaan. Vraagt u gerust op een volgende verjaardagsvisite eens of iemand de topkandidaten van de drie grote partijen in het Europees Parlement kan benoemen. Ongetwijfeld zal men het antwoord (deels) schuldig moeten blijven. Vreemd is dat dat niet overigens.

Ondanks het feit dat het merendeel van onze nationale wetgeving zijn oorsprong in Brussel vindt, blijft het lastig voor Europarlementariërs om een positie in de media en het maatschappelijk debat te verwerven. Dat laatste werd ook weer pijnlijk duidelijk door de kop boven een artikel in Trouw van zaterdag 5 april: ‘Wij zijn echt geen Mickey Mouse parlement’. In het artikel laten de Europarlementariërs zich uit over hun eigen werk en de gebrekkige aandacht voor het werk in het Europees Parlement. Op de vervolgvraag, of er een democratisch tekort is, verzanden de parlementariërs vervolgens in structuurdiscussies. Ook dat is niet vreemd overigens. Om Brussel te kunnen doorgronden is kennis van de soms ingewikkelde procedures en politieke verhoudingen een must.

De grootste uitdaging voor de democratische legitimiteit van het Europees Parlement blijft echter het voorkomen van een te lage opkomst. Zeker in Nederland ligt voor politieke partijen en individuele kandidaten de opdracht om de kiezer naar de stembus te krijgen. Voorkom dat de kiezer het als een last ziet om weer te gaan stemmen. Het veelgehoorde (en soms ook pijnlijk juiste) argument ‘zo werkt het nu eenmaal in Brussel’ versterkt de gedachte dat het in Brussel alleen maar gaat om structuur en niet om inhoud. Daarom aan alle kandidaten in het politieke landschap de oproep om aan te geven wat er dankzij zijn of haar inzet in het Europees Parlement juist wel (of niet) is gebeurd en welke impact dat heeft op het dagelijks leven. Ongetwijfeld is dat niet altijd makkelijk scoren, maar noodzakelijk is het wel. Informatie is de sleutel.

Dröge & van Drimmelen helpt ook graag mee om deze verkiezingen en de uitkomst daarvan te doorgronden. Wij volgen deze verkiezingen zowel in Den Haag als Brussel op de voet. Elke week brengen we een speciale nieuwsbrief uit met daarin de laatste informatie over de verkiezingen, de uitslagen en de consequenties daarvan. 

Joery Strijtveen