Blogs

Vertrouwen herwinnen is lobby issue nr. 1

De banken mogen zich op een vergelijkbaar laag niveau in het rijtje plaatsen,  van bijvoorbeeld beroepen als makelaars en politici. Het wordt steeds moeilijker om hoog te scoren in dit rijtje, dat is alleen nog aan medici, brandweermensen en piloten voorbehouden.

Er wordt nu al jaren gepoogd om het vertrouwen te herstellen;  binnen banken wordt op een andere manier gewerkt,  er is gesaneerd, banken zijn ook qua omvang een kopje kleiner gemaakt,  een stortvloed aan wet- en regelgeving is ingevoerd voor de bancaire en financiele wereld . En toch…. En toch blijft het moeilijk. 

De klassieke reflex is een haasje-over van de media, de bancaire sector en de overheid. Bij elk incident buitelen de media en de politici weer over elkaar om schande te roepen en te vragen om (méer en/of strenger) regelgeving.  En de sector die kruipt in zijn schulp. 

 “Banken bashen” lijkt in de mode te zijn geraakt, bij de media, maar zeker ook bij de consument.  Toch zou men zich moeten afvragen:  wie tref je nou eigenlijk als je afgeeft op banken?  Men treft er deels ook weer zichzelf mee, als consument zijnde, als klant, als hypotheekvrager,  als ondernemer die een krediet nodig heeft….   Immers,  zonder een gezonde banksector komt de reële economie tot stilstand.  Je kan er eenvoudigweg niet zónder, dus zouden overheid en bankensector er voor moeten zorgen dat er verbetervoorstellen komen die tot echte merkbare verbeteringen leiden.

Banken lobbyen volop in Den Haag en Brussel. Dat doen ze via het verband van de NVB (nu nog onder Boele Staal, straks onder voorzitterschap van Chris Buijink), van bijvoorbeeld de EBF of de EACB in Brussel, en dat doen ING,  Rabobank en  ABN AMRO ieder afzonderlijk ook nog eens. En dan moeten politici en ambtenaren  worden overtuigd om de Bankenbelasting (en de Financiele Transactie Taks ) niet in te voeren, de Bankenunie in Brussel wel in te voeren,  deze of gene hypotheekvorm wel of juist niet in te voeren.  De commissie Wijffels wordt bewerkt, die de minister een advies moet geven over de scheiding van nuts- en zakenbanken.  Ook met toezichthouders, die steeds meer wet-en regelgeving (en handhavingsregimes) willen doorvoeren, wordt gesproken over hoe banken uberhaupt nog hun kerntaken kunnen uitvoeren met al die regeldruk op zich.

Het belangrijkste issue van alles blijft toch het vertrouwen herstellen in banken.  En dat is nog een lange weg te gaan.  Niet alleen door te lobbyen, door gesprekken of door campagnes etc.  Maar ook en vooral door een cultuurverandering binnen de bankensector;  echt het klantbelang centraal stellen,  weten en beseffen voor wie je het doet,  nuchterheid en bescheidenheid in het opereren,  zelfkritisch zijn op het optreden, en een bescheiden beloningsbeleid voor medewerkers én voor management.  En banken werken hard mee aan het invoeren van wet- en regelgeving.

Geef zelf uitdrukkelijk het goede voorbeeld als bankier (en alle bankmedewerkers)  en ga uitdrukkelijk de dialoog aan met de samenleving.  Denk mee met belangrijke issues in de samenleving en draag daar constructief voorstellen voor aan.  Alleen dán ben je ook echt maatschappelijk, en niet met eigen belang bezig. 

En dan zal je merken dat toch, ook al duurt het nog enige jaren,  het vertrouwen weer gaat toenemen in bankiers.  En in die zin is er ook  een gedeeld belang met politici, die ook wel wat meer publieks vertrouwen kunnen gebruiken.

Eiko Smid, senior adviseur en partner  " href="[url=232]">Eiko Smid, senior adviseur en partner