Actueel

Verklaring naar aanleiding van berichtgeving

Een anoniem artikel schetst een situatie waarin onze collega Frans van Drimmelen wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Wij als bureau en Frans in het bijzonder zijn enorm geschrokken van dat bericht. Frans herkent zich niet in de geschetste situatie en de insinuaties. Het is goed dat D66 een zorgvuldig onderzoek laat doen naar de beschuldigingen. Dat onderzoek steunen wij omdat we grensoverschrijdend gedrag op geen enkele manier tolereren. Frans werkt volledig mee aan het onderzoek en ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet. Als partners in het bureau vinden wij het voor nu het beste als Frans, lopende het onderzoek, tijdelijk zijn taken aan de collega’s overdraagt. Frans kan zich hierin vinden.

Audrey Keukens, Marieke van der Werf, Roeland Coomans