Actueel

Verklaring naar aanleiding van publicatie onderzoeksrapport BING

Vandaag verscheen het eindrapport van onafhankelijk Bureau BING dat in opdracht van D66 onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van anonieme insinuaties aan het adres van onze collega Frans. BING concludeert dat de aantijgingen ongegrond zijn. Een uitkomst waar wij uiteraard blij mee zijn. Het anonieme bericht heeft stevige impact gehad op Frans en op ons als collega’s. Op basis van de conclusies van BING hervat Frans zijn taken en richten wij ons gezamenlijk weer op de toekomst. Wij bedanken iedereen die in de afgelopen periode met ons heeft meegeleefd.

Voor meer informatie:
Namens de directie, Marieke van der Werf 06 50 41 98 96