Actueel

Val van het kabinet Rutte-III

Ontslag kabinet Rutte-III

Vanmiddag heeft minister-president Rutte het ontslag van zijn kabinet Rutte-III aangeboden. Een kabinet wordt demissionair (‘valt’) als het kabinet of de minister-president ontslag heeft gevraagd aan de Koning. Tot er een nieuw kabinet is zal het demissionaire kabinet doorregeren. Onder een demissionair kabinet worden alleen lopende zaken afgehandeld en worden geen politiek gevoelige (controversiële) onderwerpen behandeld. De Eerste en Tweede Kamer bepalen welke onderwerpen controversieel verklaard dienen te worden. Een voorbeeld van een lijst van controversiële onderwerpen kunt u hier vinden. Een demissionair kabinet kan ook niet worden ontslagen (naar huis worden gestuurd), omdat zij wezenlijk al hun ontslag hebben ingediend en er alleen nog zitten vanwege het landsbelang. er van. Wel kan er (theoretisch) nog een motie van wantrouwen of afkeuring worden ingediend of kan de samenstelling van het kabinet veranderen.
Het demissionaire kabinet kan wetsvoorstellen indienen, ministeriële regelingen uitvaardigen en algemene maatregelen van bestuur opstellen. In de regel zijn dit enkel onderwerpen die als niet-controversieel worden verklaard door beide Kamers. De aanpak van de coronacrisis kan naar verwachting doorgaan op dezelfde wijze. Een demissionair kabinet is dan ook zeker niet vleugellam. Diverse politieke partijen hebben al aangegeven dat de coronabestrijding prioriteit heeft en daarvoor het kabinet ruimte wil blijven geven.

Welke gevolgen heeft het?
Omdat de Tweede Kamerverkiezingen al op 17 maart 2021 plaatsvinden zal de vroegtijdige val van het kabinet, zeer waarschijnlijk, geen invloed hebben op de verkiezingsdatum. Onder normale omstandigheden biedt het kabinet al haar ontslag aan kort voor de verkiezingen. Het kabinet blijft dan zitten tot er een nieuw kabinet is gevormd die het stokje overneemt.
De Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen en dossiers controversieel verklaard moeten worden. Op deze onderwerpen zullen geen belangrijke besluiten worden genomen tot er een nieuw kabinet zit. De Eerste Kamer kan ook overgaan tot het controversieel verklaren van onderwerpen. Echter, in zowel 2010, 2012 als in 2017 is dit niet gebeurd en ging de Eerste Kamer verder met de behandeling van liggende voorstellen.

Vervolgstappen
In eerste instantie zal de Kamer een lijst met controversieel verklaarde onderwerpen moeten opstellen. Dit gaat in een aantal stappen.
Iedere Kamercommissie last een extra procedurevergadering in, die alleen is gewijd aan het controversieel verklaren van onderwerpen die in behandeling zijn. Dit kan gaan om wetsvoorstellen, kabinetsbrieven, commissievergaderingen met het kabinet en werkbezoeken.
Tijdens de extra procedurevergadering wordt op de gebruikelijke manier besloten over geagendeerde onderwerpen. Dit betekent ook dat het controversieel verklaren van een onderwerp een meerderheid vereist.
De Tweede Kamer stemt vervolgens plenair over alle lijsten die zijn samengesteld tijdens de procedurevergaderingen en eventueel door fracties nadien voorgestelde wijzigingen.
Indien een Kamerlid toch een controversieel-verklaard onderwerp wil behandelen, dan kan deze de desbetreffende commissie verzoeken om een brief te sturen naar de voorzitter van de Tweede Kamer waarin wordt verzocht om het onderwerp alsnog te behandelen. Vervolgens stemt de Kamer over de brief. Als wordt ingestemd met de brief, dan wordt het onderwerp van de lijst afgehaald en kan deze weer verder worden behandeld.

Heeft u vragen omtrent de recente ontwikkelingen. Neem gerust contact met ons via info@dr2.nl of 070 392 0212

Tijdpad