Blogs

Transparantie: een kijkje in het leven van een public affairs stagiaire

22 december 2015

Lobbyen is weer hot topic. ‘ING schreef mee aan een wet die banken 350 miljoen aftrek geeft’ kopt NRC 4 november, kritisch op de succesvolle bankenlobby. Het beeld rondom lobby is soms wat negatief en mysterieus: lobbyisten houden zich bezig met achterkamertjespolitiek. Het is niet te achterhalen wie invloed heeft uitgeoefend op de totstandkoming van wetten, waardoor bedrijven met een goedgeorganiseerde lobby onevenredig veel invloed lijken uit te kunnen oefenen. De roep om transparantie neemt daarmee toe. Door alle berichtgeving besef ik dat ook voor mij lobbyen geheimzinnig was. Dit vormt voor mij de reden voor mijn stage: erachter komen wat lobbyen precies inhoudt. Zodra ik mijn eerste stagedag achter de rug had, durfde ik al met zekerheid te stellen dat ik geen betere stageplaats had kunnen vinden om een realistisch beeld van lobby en public affairs te vormen. Ik val van de ene leerzame ervaring in de volgende. Een aantal wil ik graag in deze blog delen: een kijkje in het leven van een stagiaire public affairs.

Dröge & van Drimmelen bevindt zich in Den Haag, en dat is niet voor niets. Den Haag vormt het hartje van onze democratie en we zitten dicht bij het vuur wat betreft het politieke besluitvormingsproces en de beleidsvoorbereiding. Met regelmaat breng ik een dag in de Kamer door voor een Algemeen Overleg, waarbij bewindslieden stevig aan de tand worden gevoeld, of voor een rondetafelgesprek, waarbij experts met Kamerleden spreken over kwesties zoals het Locatiebeleid Rechtspraak. Het volgen van het vragenuurtje en de daaropvolgende stemmingen maken onderdeel uit van mijn wekelijkse werkzaamheden. Hoogtepunt was het zien van de Gouden Koets op Prinsjesdag, in real life. We zitten er letterlijk bovenop. Door studies, politieke achtergronden of eerdere werkervaringen: binnen het kantoor weet men precies hoe Den Haag in elkaar steekt. Kennis over besluitvormingsprocessen is onmisbaar om succesvol belangen te kunnen behartigen. Timing is daarbij cruciaal. Vanaf dag één word ik uitgedaagd na te denken wat achter bepaald stemgedrag schuilgaat en inzicht te krijgen in het politieke spel achter moties en amendementen.

Al snel kom ik erachter dat veel collega’s actief zijn bij een politieke partij. Meer dan eens worden er tijdens de lunch discussies gevoerd en wordt de aanpak van een Kamerlid geëvalueerd. Er is maatschappelijk betrokkenheid en iedereen is op de hoogte van wat er speelt. Twitter blijkt daarbij een handig hulpmiddel. Zelf ervoer ik dat op het moment dat ik als eerste op kantoor bekend kon maken dat Mansveld aftrad, dankzij een tweet van Frits Wester. Stiekem voel ik me een beetje trots.

Elke ochtend start het monitoringsteam, waar ik deel van uitmaak, met het lezen van kranten. Een bak koffie, zes kranten en veel verschillende onderwerpen passeren de revue. Verder ben ik elke dag bezig met het parlementaire monitoringssysteem Haagse Kennis, waar allerlei stukken binnenkomen: van Kameragenda tot weblogs van politici tot internetconsultaties. Het is een uitdaging om bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen te analyseren en te duiden. Verder kijken dan wat er vandaag in de krant staat. Dat Mansveld zou vallen werd hier op kantoor al ruim voor de presentatie van het Fyra-onderzoek voorspeld. Bewust zijn van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis of een bepaald krantenartikel voor de beeldvorming over een klant is belangrijk. Evenzo belangrijk is het bewust zijn van de gevolgen van een boodschap die een klant uitzendt. Communicatie, daar wordt over nagedacht. Steeds nadenken over de strategische aanpak wanneer er een stuk op de agenda verschijnt dat een uitwerking kan hebben op de positie van een klant. En, als er een bepaald beeld heerst, ook al is het onwaar, moet je daar wel wat mee doen: perceptie kun je niet negeren.

Ondertussen ben ik elf weken onderweg en neemt de geheimzinnigheid rondom lobbyen voor mij af: door mijn stage verdiep ik mij steeds meer in wat lobbyen betekent. Lobbyen doet iedereen: ieder is bezig zijn belang te behartigen. Het vormt een onmisbaar onderdeel van het besluitvormingsproces: hier worden partijen gehoord en belangen afgewogen. Zo wordt een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd. Lobbyen draait om kennis van politieke besluitvormingsprocessen en het op de hoogte te zijn van wat er speelt.

Voor studenten die op zoek zijn naar een leerzame stage: zie de vacature op de site. 🙂

Céline Amoureus