Actueel

Training: Belangenbehartiging en lobbyen in de Europese Unie

21 december 2016

Samen met Instituut Clingendael biedt Dröge & van Drimmelen op 20 en 21 februari een training aan om op een effectieve wijze Europees beleid te beïnvloeden. Actieve en vroegtijdige beïnvloeding is cruciaal om resultaten te bereiken of eventuele ‘misfits’ van Europese initiatieven met eigen beleids- of bedrijfsdoelen te voorkomen of bij te buigen. Dit vereist niet alleen een goede inhoudelijke voorbereiding, maar ook uitstekende communicatieve en lobby vaardigheden. In de cursus wordt ingegaan op het Europese krachtenveld, de beleidsvoorbereiding binnen de Europese Commissie, de rol van het EP en de Raad, de (in)formele werkcultuur en processen bij de instellingen. U bereidt een kort ‘position paper’ voor op basis van uw eigen dossier, oefent met het voeren van een ‘lobby’-gesprek en gaat aan de slag met het opstellen van een strategisch plan van aanpak.

Is deze cursus iets voor u?

De training is bestemd voor (beleids)medewerkers bij de Rijksoverheid, decentrale overheden, en voor Public Affairs medewerkers bij bedrijven of andere organisaties die direct te maken hebben met Europese wetgevingstrajecten. Het gaat hier om een redelijk ervaren en gevarieerde publiek-private doelgroep. Instituut Clingendael heeft de training ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de inhoud. In vervolg op de tweedaagse training kan Dröge & van Drimmelen op verzoek een tweedaags bezoek aan Brussel organiseren waar de geleerde vaardigheden aan de hand van een specifiek dossier in praktijk kunnen worden gebracht. Dit bezoek aan Brussel kan ook separaat van deze training aangevraagd worden bij Dröge & van Drimmelen.

Klik hier voor meer informatie. U kunt contact opnemen via m.lommerts@dr2consultants.eu of via +32 (0)2 512 37 22.