Blogs

Theateravond 2018: Vertrouwen en optimisme

Dinsdag 15 mei had Dröge & van Drimmelen de eer om schrijver en oud-politicus Jan Terlouw te verwelkomen op de jaarlijkse theateravond. Met deze traditie biedt het bureau haar relaties niet alleen een gezellige en inspirerende avond, maar bedanken we hen ook voor de geslaagde samenwerking. In de zaal zaten vele gasten uit politiek en bedrijfsleven, waaronder Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

Muzikaal ondersteund door het Leonard Ensemble hield Jan Terlouw een inspirerende vertelling over het hedendaags consumentisme en de voetafdruk die dit nalaat op onze planeet. In het daaropvolgende vraaggesprek met Marieke van der Werf ging Terlouw dieper in op de grote thema’s van de eenentwintigste eeuw.

In het verhaal van Terlouw hield de protagonist er een pessimistisch mensbeeld op na, waar de positieve blik van zijn wederhelft uiteindelijk de strohalm was die de hem uit het moeras van neerslachtigheid hielp. Uiteindelijk is de mens in staat om grote problemen als klimaatverandering op te lossen, zoals in het verleden ook problemen als slavernij zijn aangepakt. In het tweegesprek kreeg Terlouw de vraag of hij zichzelf ziet als pessimist of als optimist. Hoewel hij minder optimistisch is dan vroeger en bepaalde zaken in de huidige maatschappij snel moeten veranderen, bood met name de houding van jongere generaties ten aanzien van welvaart en duurzaamheid hem vertrouwen in de toekomst. Want vertrouwen is volgens Terlouw essentieel om de grote problemen het hoofd te bieden.

De kwestie die het verhaal van Terlouw opwerpt is een interessante, want in hoeverre kunnen we positief zijn over de stand van zaken in Nederland en de wereld an sich? En kan dat überhaupt objectief worden vastgesteld? Een lastige vraag, want hoe verhouden ontwikkelingen als de sterke economische groei zich bijvoorbeeld ten opzichte van klimaatverandering? Of een stijgend niveau van opleiding tegenover een groeiende kloof tussen arm en rijk?

In het kader van deze discussie is het bijzonder dat het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgerekend deze week de eerste uitgave van haar Monitor Brede Welvaart publiceerde. In dit rapport wordt niet alleen gekeken naar de brede welvaart hier en nu, maar ook in hoeverre deze welvaart een schaduw werpt op toekomstige generaties en op andere landen. De totstandkoming van het rapport is mede ingegeven door een speech van Amerikaans politicus en presidentskandidaat Robert Kennedy. In de speech uit 1968 benadrukt Kennedy de tekortkoming van het meten van welvaart aan de hand van cijfers als het Bruto Binnenlands Product. In deze cijfers worden immers ook zaken als luchtvervuiling, de stijgende kosten van gezondheidszorg en de wapenindustrie meegenomen – ontwikkelingen die een negatieve impact hebben op de aarde en daarmee ook op het welzijn van de mens. Cijfers en indicatoren als het BBP vormen slechts een deel van de waarheid: it measures everything in short, except that which makes life worthwile.’

De publicatie van dit rapport zal niet meteen zorgen voor een transitie, maar de inhoud is zeer bruikbaar in het politieke en maatschappelijk debat. Door verder te kijken dan alleen cijfers als het BBP, maar ook thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu mee te nemen ontstaat er een veel breder beeld over hoe Nederland er voorstaat.

De Monitor Brede Welvaart past in mijn optiek in een bredere trend waarin kritisch wordt gekeken naar de maatschappij. Websites en kranten berichten bijvoorbeeld dagelijks over thema’s als klimaatverandering en privacy. Het huidige kabinet heeft een belangrijke stap gezet in de energietransitie door de gaskraan dicht te draaien. En door de opkomst van online deelplatforms en circulair ondernemen worden er belangrijke stappen gezet in een meer duurzame economie. Hiermee is de huidige generatie op weg naar een nieuw economisch model, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. En dat biedt reden tot optimisme en vertrouwen in de toekomst.

"Theateravond_2018.png"