Actueel

Succeslobby Vierdaagse voor Sport en Zaken

De uitdaging
Het grootste wandelevenement ter wereld, de Vierdaagse in Nijmegen, heeft jaarlijks 45.000 deelnemers, waaronder ruim 5.000 militairen uit circa 30 landen.

Door bezuinigingen vanuit de overheid krijgt de Vierdaagse in 2012 te maken met dreigende beperkingen van de inzet van het Ministerie van Defensie. Het ziet er naar uit dat de mogelijkheid voor militairen om mee te doen aan de Vierdaagse sterk gereduceerd wordt,  waardoor de gerede kans bestaat dat de deelname van zowel Nederlandse als buitenlandse militairen geheel zal verdwijnen.

Het terugtrekken van Defensie heeft uitermate negatieve gevolgen voor het imago en de uitstraling van het evenement (dat notabene oorspronkelijk voor militairen werd georganiseerd),  waardoor mogelijk minder belangstelling van deelnemers, publiek, autoriteiten, sponsoren en media.

Stichting De 4Daagse roept onze hulp in, voor ondersteuning in het lobbyproces richting Defensie. Wij koppelen hen aan public affairs bureau Dröge & Van Drimmelen, sinds 2009 Adviseur van de Sport.

De impact
Dröge & Van Drimmelen start voor Stichting De 4Daagse met een stakeholdersanalyse om in kaart te brengen: wie zijn de beïnvloeders en de beslissers? Van hieruit adviseren ze over de strategische partners en  de juiste lobbyboodschap. Ook geeft Dröge & van Drimmelen advies over hoe de contacten met Defensie te onderhouden, inclusief het benadrukken van het belang van blijvende steunverlening voor Defensie zelf – dit is de kernboodschap – ,  over de externe communicatie en het verkrijgen van steunbetuigingen.

Stichting DE 4DAAGSE volgt de uitgebrachte adviezen nagenoeg in de volle breedte op.

Het resultaat is dat de ondersteuning van de Vierdaagse door Defensie is behouden, alhoewel in afgeslankte vorm. In juli 2013 is een contract getekend voor de periode tot en met 2017 (zie foto).

Johan Willemstein, voorzitter van Stichting De 4Daagse:  ‘We zijn meer dan tevreden over het eindresultaat! Met name de adviezen met betrekking tot de kernboodschap en de externe communicatie zijn zeer waardevol gebleken.’

Melanie Tseng, adviseur bij Dröge & Van Drimmelen:  ‘Als kind al was ik onder de indruk van de Vierdaagse en de rol die militairen daar in spelen. Het was dan ook een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de voortzetting van de samenwerking tussen de Stichting 4Daagse en Defensie.’