Blogs

Reken af met asbest!

Dat er jaarlijks nog ruim 1000 mensen overlijden aan de gevolgen van asbest was voor mij een complete verrassing. Asbest, in mijn ogen een probleem van jaren geleden. Helaas klopt dat niet. De Zembla uitzending over de gevaren van asbest deed mij beseffen dat er nog steeds niet adequaat wordt opgetreden tegen een gezondheidsrisico dat toch vrij gemakkelijk weg te nemen is.

Vooral schoolgebouwen blijken soms levensgevaarlijk te zijn. Waar een school een veilige omgeving voor kinderen zou moeten zijn is het vaak een tikkende tijdbom. En het verhaal dat asbest niet gevaarlijk zou zijn als je er niet aan komt? Onzin. Loszittende deeltjes kunnen zomaar door de lucht dwarrelen en ingeademd worden door kinderen en leerkrachten. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen als er brand uitbreekt.

Gelukkig is de boodschap ook in politiek Den Haag aangekomen. Sinds de uitzending van Zembla zijn Kamervragen gesteld, er zijn AO’s over gehouden en de staatssecretaris heeft een ultimatum gesteld. In juli 2012 moeten álle scholen in Nederland geïnventariseerd zijn. Op www.asbestopschool.nl kunt u informatie opvragen over de mogelijke risico’s op de school van uw kinderen.

Voor onze cliënt, ingenieursbureau Oesterbaai, doen we ons best om deze boodschap zo breed mogelijk uit te dragen. Zodat we er in 2012 zeker van kunnen zijn dat alle scholen asbestveilig zijn. Zodat we onze kinderen een veilige leeromgeving kunnen bieden. Zodat er per jaar 1000 doden minder zijn.

Suzanne van de Graaf
Junior communicatieadviseur
Juni 2011