Actueel

Politie-overleg kiest voor samenwerkingsverband Wissenraet Van Spaendonck en Dröge & Van Drimmelen

Binnen het CGOP vindt het overleg plaats over de cao en over de algemene regels voor het HRM-beleid voor de Nederlandse politie. De dienstverlening en ondersteuning bestaat uit de procesorganisatie en – begeleiding van het gehele traject en het verzorgen van het informatiecentrum. Wissenraet Van Spaendonck heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Dröge en Van Drimmelen. Samen vormen zij het CGOP-team. Alle CGOP activiteiten worden gerealiseerd in de Parkstraat 20 in Den Haag.