Blogs

Politici: maak belangenafweging transparant

23 januari 2017

"Vandaag krijgt de Tweede Kamer de kans iets te doen aan haar eigen lobbyblindheid", kopte de Volkskrant vanochtend. De Tweede Kamer spreekt namelijk met minister Plasterk over de initiatiefnota Lobby in Daglicht. Veel politieke partijen zien dat lobby essentieel is voor politieke besluitvorming, mits dit transparant gebeurt. Met deze nota proberen Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug lobbyen in Nederland transparanter te maken.

Helaas heeft de Tweede Kamer de kans om de Nederlandse lobbypraktijk transparanter te maken laten liggen. In het debat kijken de Kamerleden vooral naar de ministeries: hoe gaan ministeries de transparantie van wetgeving verbeteren? Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een lobbyparagraaf aan wetten of openheid van de agenda’s van bewindspersonen.

Politici gaan echter voorbij aan het feit dat zij zelf juist een grote rol kunnen spelen in het waarborgen van transparantie. Welke belangen door wie zijn ingebracht en hoe die gewogen zijn, is niet alleen relevant voor ministeriële voorbereiding van regels en wetten, maar juist ook voor de standpunten en belangenafweging van politici. Sommige Kamerleden, zoals Koser Kaya (D66), Recourt (PvdA), Van Raak (SP) en Voortman (GroenLinks) wijzen terecht op de verantwoordelijkheid van politici voor zorgvuldige belangenafweging. Politieke partijen zijn echter vooralsnog niet bereid om de hand in eigen boezem te steken en het proces van hun persoonlijke belangenafweging transparant te maken.

Het voorstel van Bouwmeester en Oosenbrug is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg. Kamerleden moeten deze kans aangrijpen om zelf een transparantieslag te maken. Trek de wens naar meer transparantie in de Nederlandse lobbypaktijk door naar politici en politieke partijen.