Opdrachtgevers

Al twintig jaar werken wij aan adviesopdrachten voor (semi)overheden, bedrijfsleven, branche- en koepelorganisaties en maatschappelijke instellingen. Ons opdrachtenportfolio is veelzijdig. In de loop der jaren hebben wij uitgebreide kennis en ervaring opgedaan op het gebied van zorg, ICT, infrastructuur, energie, financiën, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Incidenteel bieden wij ook pro bono ondersteuning, zoals aan de Stichting Lezen & Schrijven, de Stichting Sport & Zaken en de Stichting Eerlijksolliciteren.nl.

Op deze pagina kunt u zien hoe wij samen met onze opdrachtgevers werken aan succesvolle public affairs- en communicatieopdrachten. Wij hechten belang aan transparantie en vertrouwen. Daarom zijn de namen van onze huidige opdrachtgevers op onze website te vinden.

bg_image

Cedris

bg_image

Consumentenbond

bg_image

Bovib

bg_image

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

bg_image

Vereniging van Universiteiten

bg_image

Gemeente Den Haag

bg_image

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

bg_image

Google

bg_image

Felyx

bg_image

Achmea

Alle opdrachtgevers

AVR

Achmea

Blow up media

CNC - Communications & Network Consulting

Centric

Coca-Cola

Codex Groep

Decos Technology Group

Dok Architecten

Efficient at Work

Eneco

Faber Halbertsma Groep

Felyx Sharing

Google Nederland

Havenbedrijf Amsterdam

Illy

KPMG

LB-IX

Leiden Marketing

Matchis

Mediafederatie

NBTC

NERO

Nederlandse Loodsen Corporatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Netflix International

Oracle

Salesforce

Tata Steel

Tesla Motors

The Terrace

UCB

Unibail Rodamco

VIA Outlets

AVR

Achmea

Afvalfonds Verpakkingen

BRBS Recycling

Blow up media

CNC - Communications & Network Consulting

Cedris

Centric

Coca-Cola

Codex Groep

DINL

Decos Technology Group

Dok Architecten

Efficient at Work

Eneco

Energie Nederland

Faber Halbertsma Groep

Felyx Sharing

Google Nederland

Groen Gas Nederland

Groep Educatieve Uitgeverijen

GrondstoffenPoort

Havenbedrijf Amsterdam

Illy

KNMP

KNMV

KPMG

LB-IX

Leiden Marketing

Matchis

Mediafederatie

NBTC

NERO

NRG

NWO

Nederlandse Loodsen Corporatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Netbeheer Nederland

Netflix International

Nogepa

Oracle

Retail Platform Nederland

Salesforce

Samenwerkende Vergunningshouders

Tata Steel

Tesla Motors

The Terrace

UCB

Unibail Rodamco

VIA Outlets

VNFKD

VNV

VSNU

VVVF

AVR

Achmea

Afvalfonds Verpakkingen

BRBS Recycling

Blow up media

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

CNC - Communications & Network Consulting

Cedris

Centric

Coca-Cola

Codex Groep

College voor de Rechten van de Mens

Consumentenbond

DINL

Decos Technology Group

Dok Architecten

Edudelta

Efficient at Work

Eneco

Energie Nederland

Faber Halbertsma Groep

Felyx Sharing

Free Press Unlimited

Google Nederland

Groen Gas Nederland

Groep Educatieve Uitgeverijen

GrondstoffenPoort

Havenbedrijf Amsterdam

Illy

Intermetzo

KNMP

KNMV

KPMG

LB-IX

Leiden Marketing

Matchis

Mediafederatie

Museum Arnhem

Museum Boerhaave

NBTC

NERO

NIDI

NRG

NWO

Nederland Schoon

Nederlandse Loodsen Corporatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Netbeheer Nederland

Netflix International

Nogepa

Oracle

ProDemos

Retail Platform Nederland

SIDN

SURF

Salesforce

Samenwerkende Vergunningshouders

Springtij

Stichting Open House

Stichting Platform Beta Techniek

Tata Steel

Tesla Motors

The Terrace

UCB

Unibail Rodamco

VIA Outlets

VNFKD

VNV

VSNU

VVVF

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

AVR

Achmea

Afvalfonds Verpakkingen

Arriva

BRBS Recycling

Blow up media

Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

CNC - Communications & Network Consulting

Cedris

Centric

Coca-Cola

Codex Groep

College voor de Rechten van de Mens

Consumentenbond

DINL

Decos Technology Group

Dok Architecten

Edudelta

Efficient at Work

Eneco

Energie Nederland

Faber Halbertsma Groep

Felyx Sharing

Free Press Unlimited

Gemeente Alkmaar

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag Legal Delta

Gemeente Katwijk

Gemeente Uithoorn

Gemeente Zaanstad

Gemeenteraad Hoeksewaard

Google Nederland

Groen Gas Nederland

Groep Educatieve Uitgeverijen

GrondstoffenPoort

Havenbedrijf Amsterdam

Illy

Intermetzo

KNMP

KNMV

KPMG

LB-IX

Leiden Marketing

Matchis

Mediafederatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Museum Arnhem

Museum Boerhaave

NBTC

NERO

NIDI

NRG

NWO

Nederland Schoon

Nederlandse Loodsen Corporatie

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

Netbeheer Nederland

Netflix International

Nogepa

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Oracle

ProDemos

Provincie Flevoland

Retail Platform Nederland

SIDN

SURF

Salesforce

Samenwerkende Vergunningshouders

Springtij

Stichting Open House

Stichting Platform Beta Techniek

Tata Steel

Tesla Motors

The Terrace

UCB

Unibail Rodamco

VIA Outlets

VNFKD

VNV

VSNU

VVVF

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Bekijk alle opdrachtgevers