Actueel

Op naar écht gedecentraliseerde eenheidsstaat

10 september 2014

Broertjes stelde dat er onder invloed van ingewikkelde besluitvormingsprocessen en een te hoge regeldruk een verstoorde relatie is ontstaan tussen democratische principes enerzijds en doeltreffend en doelmatig besturen anderzijds. “In een woud van regels en procedures raken mensen de draad kwijt, niet alleen burgers maar ook bestuurders. Te vaak is niet meer herkenbaar wie nu eigenlijk waar over gaat.” Volgens Broertjes krijgen volksvertegenwoordigers als gevolg hiervan onvoldoende greep op de politieke agenda. “Al met al is ons democratisch systeem inmiddels een dichtgeregeld oerwoud waarin alleen een smal pad overblijft. Dat pad moet verbreed.”

Om deze onbalans tussen feiten en beelden en de complexiteit van het binnenlands bestuur aan te pakken stelde Broertjes een taakherschikking voor van het rijk naar provincies en gemeenten onder voorwaarden van het vergroten van bevoegdheden, autonomie en een taakverzwaring. In zijn pleidooi voor vernieuwing en decentralisatie van het openbaar bestuur pleitte Broertjes voor meer oog voor participatie van de burger: “Hierbij past dan ook dat de gemeenteraden meer ruimte nemen voor hun rol als volksvertegenwoordiging en zich druk maken over het herstel van de verbinding tussen politiek en burger.”

Dat Broertjes deze punten juist tijdens de Ben Pauwlezing aan de orde stelde, heeft te maken met de positie die de lobbyist volgens Broertjes inneemt in het democratisch model. Volgens Broertjes kan de lobbyist de discussie over een eigentijdser openbaar bestuur aanwakkeren. “De bestuurders moeten het uiteindelijk doen, die moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn te stimuleren. (…) En er is niets op tegen: wie zich met het openbaar bestuur bemoeit, bemoeit zich met zijn eigen toekomst. Dat is een recht en plicht tegelijk.”

Ben Pauw lezing

Met de Ben Pauw lezing eert Dröge & van Drimmelen de grondlegger van het professionele public affairs vak in Nederland, Ben Pauw. De lezing wordt traditioneel afgesloten met de Haagse Nazomerborrel waar politici, ondernemers en vertegenwoordigers van branche- en maatschappelijke organisaties met elkaar het glas heffen op het nieuwe politieke seizoen.

Lees hier de gehele Ben Pauw lezing.